Du er her: Hjem / Gi dine innspill / Eiendomsskatt 2021

Eiendomsskatt 2021

Offentlig ettersyn takst og skatt.

Eiendomsskatten skrives ut etter eigedomsskattelova, samt vedtekter vedtatt av kommunestyret i desember 2008. Skatteinntektene inngår i finansieringen av Randaberg kommune sine tjenester.

2,2 og 7,0 promiller
Kommunestyret har vedtatt en skattesats på 2,2 promille for bolig- og fritidseiendommer, bunnfradrag på 0 kr per boenhet og en skattesats på 7,0 promille for næringseiendommer for 2021. I tillegg er det innført kontorjustering på 20 prosent på einedomsskattetakstene. Det er også vedtatt å skrive ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedel i 2021, som gjelder produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner.

Takst fra 2009
Alle nye og endrede eiendommer som skal ha eiendomsskatt, får fra 01.01.2021 fastsatt en takst som tilsvarer antatt markedsverdi per 01.01.2009 pluss 20 prosent kontorjustering. For eiendommer som ikke har endret størrelse eller fått endring i bygningsmassen, gjelder taksten vedtatt ved omtakseringen i 2009 pluss 20 prosent kontorjustering. Taksten danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatten i 2021.

I tillegg ble det i 2020 innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent i eiendomsskattetakstene på bolig- og fritidseiendommer.

Skattelistene
Det blir sendt ut melding om skattetakst til alle eiere av eiendommer i kommunen.

  • Skattelistene og listen over fritak legges ut til offentlig ettersyn fra og med 1. mars til og med 28. mars 2021 her og på kommunehuset, servicetorget. 

Åpningstidene på kommunehuset, servicetorget, ser du her

Klage
Det er mulig å klage på fastsatt eiendomsskattetakst hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt. Du kan kun klage dersom du ikke har klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen skal begrunnes. Utfylt klageskjema sender du til Randaberg kommune innen 12. april 2020, til e-post: post@randaberg.kommune.no.

Nedsettelse eller ettergivelse
Innbyggere som av særlige grunner mener det er urimelig at de betaler eiendomsskatt, kan søke om nedsettelse / ettergivelse, jf. eiendomsskatteloven § 28. Enslige minstepensjonister, eller to minstepensjonister som bor sammen og som kun har formue i egen / felles bolig, kan søke om fritak med denne begrunnelsen. Innbygger må selv sørge for å dokumentere sine økonomiske forhold. Søknaden vil bli behandlet i formannskapet.

Har du spørsmål?
Du kan ringe 51 41 41 00, eller sende e-post til: post@randaberg.kommune.no, dersom du har spørsmål til takst eller eiendomsskatt.

Mer informasjon og skjema
Klikk her for mer informasjon om eiendomsskatt, samt ulike søknads- og klageskjema.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?