Du er her: Hjem / Den digitale kommunen / Retningslinjer for informasjon

Retningslinjer for informasjon

Formålet med retningslinjene er å informere om Randaberg kommunes virksomhet etter prinsippet om åpenhet.

Innhold

  Offentleglova § 1

  § 1. Formål
  Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.

  Kommuneloven § 4

  Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.

  På www.randaberg.kommune.no skal følgende offentliggjøres:

  • Informasjon om kommunens organisatoriske forhold og kommunens økonomiske forhold (se siden www.randaberg.kommune.no/omkommunen).
  • Informasjon om de politiske organer i kommunen samt møtevirksomhet og møtereferater fra disse (se siden www.randaberg.kommune.no/politikk).
  • Informasjon om råd og utvalg som er oppnevnt av kommunestyret i Randaberg (se siden www.randaberg.kommune.no/politikk).
  • Informasjon om det som er nødvendig å vite for innbyggerne, kunngjøringer og aktuelt (se forsiden www.randaberg.kommune.no).
  • Obligatorisk selvbetjening og andre selvbetjeningsløsninger som kommunen utvikler til fagområdene (se forsiden www.randaberg.kommune.no).
  • Informasjon om det som er nødvendig å vite om tjenester i kommunen, inkludert skjema og selvbetjeningsløsninger (se forsiden www.randaberg.kommune.no).
  • Informasjon om kultur- og fritidstilbudet i landsbyen (se Det skjer i Randaberg! via forsiden www.randaberg.kommune.no).

  I forbindelse med informasjon om Randaberg kommune, skal det ikke offentliggjøres fortrolige eller taushetsbelagte opplysninger.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?