Illustrasjonsbilde. Solfigur på barnehagegjerde.

Kvalitet i barnehagene

Publisert: 30.11.2022
Pedagogisk plattform, kompetanseløft, rutiner som er felles for alle barnehagene i Randaberg, samt vedtekter for de kommunale barnehagene.

Pedagogisk plattform

Den pedagogiske plattformen for alle barnehagene i Randaberg: "I Randabergbarnehagene skal barna oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring sammen med kompetente voksne."


Veiledningshefter


Barnehagelag for foreldrestøtte

 • Veileder er til stede i barnehagene to timer per uke på fast klokkeslett, både i private og kommunale barnehager. Se oppslag i barnehagene for tidspunkt og kontaktinformasjon.
 • Veiledningen som blir gitt er et lavterskeltilbud. Foreldre kan søke råd og støtte i tema som har med barnet å gjøre, blant annet om grensesetting, matsituasjon, tilvenning til barnehagen og søskensjaulsi.
 • Foreldre kan ta kontakt selv via e-post eller ved å spørre pedagogisk leder på avdelingen.
 • Vi tilbyr inntil tre samtaler per familie. Dersom det er behov for flere samtaler, så skal sakene tas videre i hjelpeapparatet.
 • Den ekstra foreldrestøtten henger sammen med Være Sammen Randaberg-satsingen i kommunen, som betyr at barn skal møte den varme og grensesettende voksne på alle arenaer de ferdes.
Barnehagefakta

Barnehagefakta.no

Styrket barnehage

Kontaktperson: Wenche Kvalvik Vasshus
Telefon: 40 06 03 86
E-post: post@randaberg.kommune.no.

Er du bekymret for om barnet ditt har særlige behov?

 • Ta kontakt med barnehagen eller helsestasjonen
 • Barnehagen eller helsestasjonen kan hjelpe deg med å sende en søknad til Randaberg Interkommunale PP-tjeneste (pedagogisk, psykologisk tjeneste). PPT undersøker hvilke behov barnet har. Hvis de konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skriver de en sakkyndig vurdering.
 • PPT vil da innkalle deg til møte for å gjennomgå den sakkyndige vurderingen. Om du er enig i det som står der sendes den videre til Styrket barnehage. Styrket barnehage skriver da et enkeltvedtak. Det betyr at ditt barn nå har rett på spesialpedagogisk hjelp, ifølge barnehageloven, § 31.

Har du et barn med nedsatt funksjonsevne?

 • Da kan du som foreldre søke om tilrettelegging for ditt barn. Dette kan du gjøre sammen med barnehagen. Søknaden sendes deretter til Styrket barnehage, som innkaller til et møte sammen med foreldre, barnehagen og eventuelt andre instanser (for eksempel helsestasjonen eller fysio/ergoterapitjenesten).
 • Du kan lese mer om dine rettigheter i barnehageloven § 37.
 • Søknadskjema finner du på denne lenken.

Lover/planverk

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?