Du er her: Hjem / Barnehager i Randaberg

Alt om barnehage i Randaberg

Informasjon om barnehagetilbudet i Randaberg kommune.

Innhold

  Barnehager i Randaberg

  Fjellheim barnehage

  Besøksadresse: Fjellprydveien 4, 4072 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 32 56
  E-post: fjellheim.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Sissel Hønningstad, styrer

  Mer informasjon
  • Fjellheim barnehage har 2 avdelinger, 1 avdeling for barn 0-3 år og 1 avdeling for barn 3-6 år.
  • Barnehagen ligger på Nedre Grødem, ble åpnet i 1989 og er kommunens minste barnehage.
  • Barnehagen ligger i et godt etablert byggefelt, med nær avstand til skog og med tilhørende natursti langs sjø.
  • Det er gode bussforbindelser til og fra barnehagen.
  • Les mer om Fjellheim barnehage på barnehagefakta.no.

  Myrå barnehage

  Besøksadresse: Torvmyrveien 9, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 11 50
  E-post: myra.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Merethe Ranvert, styrer

  Mer informasjon
  • Myrå barnehage har 6 avdelinger, fordelt på 95 barn og 25 ansatte.
  • Barnehagen ble åpnet i mai 2017 og ligger like ved Randaberghallen, 5 minutters gange fra Randaberg sentrum.
  • Barnehagen har ansatt egen kokk, som lager varmmat til voksne og barn tre ganger per uke.
  • Barnehagen ligger nær flere flotte turområder, blant annet naturparken i Harestadmyrå, vanntårnet og Foren.
  • Les mer om Myrå barnehage på barnehagefakta.no.

  Sande barnehage

  Besøksadresse: Sandeveien 1, 4071 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 11 30
  E-post: sande.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Camilla Jensen Stusvik, styrer

  Mer informasjon
  • Sande barnehage har 4 avdelinger, 2 avdelinger for barn 1-3 år og 2 avdelinger for barn 3-6 år.
  • Barnehagen har plass til 63 barn. Grunnbemanningen er 15 årsverk, 7 pedagoger og 8 fagarbeidere/assistenter.
  • Barnehagen ble åpnet i sin nåværende form i juli 2005.
  • Barnehagen ligger like ved Sandestranden og Randabergfjellet, som innbyr til turer og uteaktiviteter hele året. 
  • Les mer om Sande barnehage på barnehagefakta.no.

  Solbakken barnehage

  Besøksadresse: Torvmyrveien 6, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 11 10
  E-post: solbakken.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Siv Tone Gya Klüver, styrer

  Mer informasjon
  • I 2006 åpnet nye Solbakken med 6 avdelinger.
  • Vi har plass til cirka 100 barn i alderen fra 1 til 6 år.
  • Solbakken barnehage har eksistert siden 1973 og er den første barnehagene i Randaberg. 
  • Barnehagen ligger i Randaberg sentrum og har flotte turområder i nærheten. 
  • Hovedmål: Sammen skaper vi en god barnehage.
  • I vår barnehage får barna leke ute og inne, lære om vennskap, får mulighet til hvile og ro og tilbud om sunn mat med frukt og grønt hver dag.
  • Les mer om Solbakken barnehage på barnehagefakta.no.

  Viste barnehage

  Besøksadresse: Visteveien 46, 4071 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 41 00
  E-post: viste.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Ann Kristin Andersen, styrer

  Mer informasjon

  Vistestølen barnehage

  Besøksadresse: Vistestølen 1, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg
  Telefon: 51 41 11 40
  E-post: vistestolen.barnehage@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson: Heidi Flø Waldeland, styrer 

  Mer informasjon
  • Vistestølen barnehage har 6 avdelinger, 3 avdelinger for små barn og 3 avdelinger for store barn.
  • Barnehagen ligger i boligområdet Sentrum Vest, like utenfor Randaberg sentrum.
  • Uteområdet er stort og innbyr til god og variert lek. Barnehagen har egen inngjerdet lekeskog og fotballbinge.
  • Barnehagen er praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter fra Universitetet i Stavanger.
  • Barnehagen har egen kokk som serverer varmt måltid 2 ganger i uken.
  • Barnehagen har ett eget slagord: «Lek og moro skal vi ha det gjør barn og voksne glad». Dette er formidlet gjennom en egen sang med tilhørende video som ligger på You Tube.
  • Les mer om Vistestølen barnehage på barnehagefakta.no.

  Åpen barnehage

  Besøksadresse: Torvmyrveien 4C, 4070 Randaberg
  Telefon: 51 41 41 00
  E-post: post@randaberg.kommune.no
  Kontaktperson:  Bente Serigstad (pedagogisk leder) og Tone Serigstad Riisa (pedagogisk leder)

  Mer informasjon
  • Åpen barnehage startet våren 2018, og er prøveprosjekt over 2 år.
  • Barnehagen har ansatt pedagog i 20 % stilling og fagarbeider i 30 %.
  • Åpent mandag og torsdag mellom kl. 09.30 og 13.30.
  • Åpent for barn og foresatte. Tilbudet er gratis og åpent for alle.
  • Barnehagen ligger ved Vardheim i Randaberg sentrum.

  Endrestø barnehage (privat)

  Besøksadresse: Kvernkallen 9, 4073 Randaberg
  Telefon: 51 41 87 55
  E-post: post@endresto.no  
  Kontaktperson: Hilde Habbestad, styrer

  Mer informasjon
  • Endrestø barnehage har 3 avdelinger for barn 0-6 år.
  • Barnehagen ble etablert i 1994, i august 2016 stod nytt tilbygg for 2 avdelinger klart.
  • Barnehagen ligger i Endrestø boligområde.
  • Barnehagen ligger nært sjø og Hålandsvatnet.
  • Hjemmeside: Gå inn her

  Nyvoll barnehage (privat)

  Besøksadresse: Nyvollveien 59, 4070 Randaberg
  Telefon: 913 90 353
  E-post: post@nyvoll-barnehage.no
  Kontaktperson: Silje Håvarstein

  Mer informasjon
  • Nyvoll barnehage har 3 avdelinger for 55 barn i alderen 1-6 år.
  • Barnehagen åpnet i 2002.
  • Barnehagen ligger i boligområdet Sentrum Vest.
  • Hjemmeside: Gå inn her

  Ryggstranden barnehage (privat)

  Besøksadresse: Ryggveien 65, 4072 Randaberg
  Telefon: 51 41 82 11
  E-post: post@ryggstranden.no
  Kontaktperson: Kjersti Stange Waaland

  Mer informasjon
  • Ryggstranden barnehage har 2 avdelinger for barn 3-6 år og 1 avdeling for barn 1-3 år, totalt 54 barn.
  • Barnehagen startet i 1989.
  • Barnehagen ligger på Nedre Grødem, like ved Ryggstranden båtforening. 
  • Hjemmeside: Gå inn her

  Ze-bra Steindal gårdsbarnehage (privat)

  Besøksadresse: Tungenesveien 83 c, 4071 Randaberg
  Telefon: 51 41 06 47 mobil 922 59 822
  E-post: post@zebrabarnehage.no
  Kontaktperson: Tone Gribbestad Hetland, styrer

  Mer informasjon
  • Ze-Bra Steindal gårdsbarnehage har 3 avdelinger med plass til 56 barn i alderen 0-6 år.
  • Barnehagen åpnet i 2004. 
  • Barnehagen har lokaler på Steindal gård. 
  • Hjemmeside: Gå inn her

  Søk barnehageplass

  Søk barnehageplass her

  Hvem kan søke?

  Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det søkes om plass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller 1 år, i samsvar med barnehageloven § 12a og tilhørende forskrifter.

  Hvordan søker jeg barnehageplass?

  Søknadsfristen til hovedopptaket er 15. februar.

  Fortløpende opptak gjelder etter hovedopptaket, noe som betyr at dersom det er ledig plass blir denne tildelt etter søkerlisten.

  Har du spørsmål?

  Dersom du har spørsmål om barnehageopptaket, kan du rette disse til servicetorget, tlf. 51 41 41 00, eller via e-post: servicetorget@randaberg.kommune.no.

  Barnehageåret

  Barnehagene i Randaberg holder åpent hele året. Barnehageåret starter 15. august og varer til 14. august året etter.

  Om søknadsprosessen

  Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra styrer, i samarbeid med barnehagekontoret. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer. Det legges stor vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal søkere varsles skriftlig om barna har fått plass. Skriftlig svar på søknader til hovedopptak sendes ut rundt 10. mars.

  Søk barnehageplass

  Priser

  Informasjon om priser, betalingsinformasjon og vedtekter i de private barnehagene, finner du på den enkelte barnehages nettside.

  Kommunale barnehager (2019)
  Tjeneste Pris fra 01.01.2019
  (kr per måned)
  Pris fra 01.08.2019
  (kr per måned)
  Kommentarer
  Barnehageplass 2.990 3.040 Du betaler for 11 måneder. 
  August er betalingsfri måned.
  Søskenmoderasjon     30 % for første søsken. 
  50 % for flere søsken. 
  100 % (45 t/uke) 2.990  3.040  
  80 %  (36 t/uke) 2.420  2.460   
  60 % (27 t/uke) 1.910  1.950   
  Inntil 50 % (delt plass) 1.660  1.680   

  Vær obs på at regelverk for søskemoderasjon og redusert foreldrebetaling gjelder både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene.

  Betalingsregler i kommunale barnehager

  Generelt
  Foreldrebetalingen følger til enhver tid gjeldende nasjonalt fastsatte føringer. Barnehagebetalingen beregnes med 11 terminer per år. Første betalingstermin er september måned, siste betalingstermin er juli måned. August måned er fri. Betaling for kost kommer i tillegg og vedtas av samarbeidsutvalget i hver enkelt barnehage.

  Oppsigelsestid
  Ved oppsigelse etter 1. mars må plassen betales ut barnehageåret, uavhengig av om plassen benyttes. Det betyr at barn som slutter etter 1. mai må betale ut barnehageåret. For barn som flytter ut av kommunen gjelder oppsigelsestiden, men de kan søke fritak for betaling utover 2 måneder ved oppsigelse etter 1. mars.

  Fravær
  Ved fravær må barnehageplassen betales. Permisjon kan innvilges ved sammenhengende langvarig sykdom.

  Søskenmoderasjon
  Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, øvrige søsken gis 50 % moderasjon.

  Redusert foreldrebetaling
  Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehagen utgjør maksimalt 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt, etter kapittel 12 i skatteloven og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling, etter forskrift om foreldrebetaling, § 1. Dersom familien sin bruttoinntekt er lavere enn 548 500 kroner kan en søke om redusert betaling.

  Som en husholdning, etter § 3, Moderasjonsordninger tredje ledd, regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn.

  Det må søkes om redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft, innvilges ikke. 

  NB! Dersom det blir endringer i nasjonale regler om foreldrebetaling, som får konsekvens for innvilget vedtak, må foreldre søke på nytt. Det vil da bli fattet nytt vedtak om redusert betaling.

  Søknad redusert foreldrebetaling

  Inntekter som må dokumenteres: Dokumentasjonskrav for inntektsberegning er som hovedregel siste års selvangivelse.

  Manglende betaling
  Ved manglende betaling, følges rutinen kommunen har vedrørende oppfølging av manglende betalinger. Dersom disse ikke følges opp av foresatte, blir saken oversendt til Lindorf for videre kravsoppfølging. Vedtak om oppsigelse av barnehageplassen blir da sendt foresatte. Dette er i samsvar med lov om barnehager og forskrift om foreldrebetaling i barnehage.

  Inntekter som må dokumenteres
  Dokumentasjonskrav for inntektsberegning er som hovedregel siste års selvangivelse. 

  Betalingssatser
  Foreldrebetalingen følger til enhver tid gjeldende nasjonalt fastsatte føringer. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt.

  Redusert foreldrebetaling

  Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehagen utgjør maksimalt 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt, etter kapittel 12 i skatteloven og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling, etter forskrift om foreldrebetaling, § 1.

  Dersom familien sin bruttoinntekt er lavere enn 548 500 kroner kan en søke om redusert betaling.

  Søknad redusert foreldrebetaling

  Som en husholdning, etter § 3, Moderasjonsordninger tredje ledd, regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn.

  Det må søkes om redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft, innvilges ikke.

  NB! Dersom det blir endringer i nasjonale regler om foreldrebetaling, som får konsekvens for innvilget vedtak, må foreldre søke på nytt. Det vil da bli fattet nytt vedtak om redusert betaling.

  Inntekter som må dokumenteres: Dokumentasjonskrav for inntektsberegning er som hovedregel siste års selvangivelse.

  Ønsker du å endre eller si opp barnehageplassen?

  Skriftlig oppsigelse blir gjort via den fullelektroniske løsningen til barnehagen. Oppsigelsestiden er 2 måneder fra oppsigelsen er mottatt. Ved oppsigelse etter 1. mars, må plassen betales ut barnehageåret, uavhengig av om plassen benyttes. Det betyr at barn som slutter etter 1. mai må betale ut barnehageåret. For barn som flytter ut av kommunen gjelder oppsigelsestiden, men de kan søke fritak om betaling ved oppsigelse etter 1. mars.

  Si opp barnehageplassen her

  Kvalitet i barnehagen

  Pedagogisk plattform, kompetanseløft, rutiner som er felles for alle barnehagene i Randaberg, samt vedtekter for de kommunale barnehagene.

  Lover/planverk
  Pedagogisk plattform

  Den pedagogiske plattformen for alle barnehagene i Randaberg:
  "I Randabergbarnehagene skal barna oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring sammen med kompetente voksne."

  Barnehagefakta

  Barnehagefakta.no

  Styrket barnehage

  Kontaktperson: Wenche Kvalvik Vasshus
  Telefon: 400 60 386
  E-post: post@randaberg.kommune.no.

  Er du bekymret for om barnet ditt har særlige behov?

  • Ta kontakt med barnehagen eller helsestasjonen
  • Barnehagen eller helsestasjonen kan hjelpe deg med å sende en søknad til Randaberg Interkommunale PP-tjeneste (pedagogisk, psykologisk tjeneste). PPT undersøker hvilke behov barnet har. Hvis de konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skriver de en sakkyndig vurdering.
  • PPT vil da innkalle deg til møte for å gjennomgå den sakkyndige vurderingen. Om du er enig i det som står der sendes den videre til Styrket barnehage. Styrket barnehage skriver da et enkeltvedtak. Det betyr at ditt barn nå har rett på spesialpedagogisk hjelp, ifølge barnehageloven, § 19 a.

  Har du et barn med nedsatt funksjonsevne?

  • Da kan du som foreldre søke om tilrettelegging for ditt barn. Dette kan du gjøre sammen med barnehagen. Søknaden sendes deretter til Styrket barnehage, som innkaller til et møte sammen med foreldre, barnehagen og eventuelt andre instanser (for eksempel helsestasjonen eller fysio/ergoterapitjenesten).
  • Du kan lese mer om dine rettigheter i barnehageloven § 19 g.
  • Søknadskjema finner du på denne lenken.
  Vil du klage?
  • Vedtaket, om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan klages på.
  • Dersom du klager, skal det fremgå tydelig hva det klages på. Det kan klages på saksbehandlingen i saken, avslaget, innholdet i vedtaket eller manglende oppfyllelse av vedtaket.
  • Klagen skal være underskrevet.
  • Klagen sendes skriftlig til Randaberg kommune v/Styrket barnehage, postboks 40, 4096 Randaberg.
  • Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt.
  • Ved et eventuelt avslag på klagen, blir klagen sendt til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.
  • Som foresatt har dere rett på veiledning og innsyn i alle sakens dokumentet, med mindre det finnes dokumenter i saken som i lov eller forskrift er unntatt for partshensyn.

  Planleggingsdager

  Vedtekter i kommunale barnehager

  Klikk her for å lese vedtektene.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?