Du er her: Hjem / Aktuelt / Renere vann

Endret spredeperiode skal gi renere vann

Fra 1. september i år er det avgrensninger i spredeperioden for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel.

Innhold

  Kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes, Time og Hå har vedtatt lokal forskrift om avgrensning i spredeperioden for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel. Den nye forskriften innebærer at spredning av organiske gjødselvarer ikke er tillatt etter 1. september. 

  Forskriften er hjemlet etter § 23 i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

  Renere vassdrag på Jæren
  Jæren vannområde arbeider for renere vann i vassdrag på Jæren. Formålet med den nye forskriften er å redusere avrenning og lekkasje av næringsstoffer og organisk materiale fra gjødsel til vassdrag og sjø. 

  Forsøk i felt viser at det er lite å vinne på spredning av organisk gjødsel i perioden fra 1. september til 1. november. De negative konsekvensene i form av forurensning er derimot merkbare og kan bli store.

  Innføring av den lokale forskriften er derfor viktig i et område som Jæren, hvor dyretettheten og gjødselmengden er stor. Dette er et viktig ledd i arbeidet for renere vann. Det er også viktig at alle kommunene gjør dette i fellesskap.

  Dagens regelverk

  Gjeldende forskrift:
  Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
  Spredeperiode:
  15. februar–1. september (med og uten nedmolding) og 1. september–1. november (med nedmolding).

  Nytt regelverk

  Ny lokal forskrift:
  Lokal forskrift om avgrensning av spredeperiode.
  Spredeperiode:
  15. februar–1. september (med og uten nedmolding).

  Forslaget til lokal forskrift regulerer kun spredeperioden ved å fjerne muligheten for spredning med nedmolding i perioden fra 1. september til 1. november.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?