Du er her: Hjem / Aktuelt / Vil du bli meddommer?

Vil du bli meddommer?

Kommunestyret velger hvert fjerde år meddommere til Gulating lagmannsrett, Stavanger tingrett og Sør-Rogaland jordskifterett. I tillegg trenger vi kandidater som skjønnsmedlemmer.

Innhold

  Arbeidet med å rekruttere nye medlemmer for neste periode (2021-2024) har startet.

  Meld din interesse ved å sende inn skjema:

  Hva er en meddommer?
  Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettsaker. Både i tingretten og lagretten deltar meddommere ved behandling av straffesaker.

  Hvem kan være meddommer?
  Vi er ute etter en allsidig sammensetning. De som velges bør derfor best mulig representerer aller deler av befolkningen. Lovverket stiller krav til de som velges:

  • Du må være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start. (Det er ingen øvre aldersgrense for skjønnsmedlemmer).
  • Du må snakke og forstå norsk.
  • Det er krav til vandel.
  • Du må bo i Randaberg kommune og være norsk eller nordisk statsborger, eller innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de 3 siste årene.
  • Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og tingretten.
  • Personer som blir valgt til lagmannsretten eller tingretten er valgbare til jordskifteretten og som skjønnsmedlemmer.
  • Du kan bruke vanlige digitale verktøy.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?