Du er her: Hjem / Aktuelt / Vi beveger oss for lite

Vi beveger oss for lite

Folkehelseprofilene for 2021 er publisert. Den forteller at kun tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet.

Temaet for folkehelseprofilen 2021 er fysisk aktivitet, men bare et fåtall av den voksne befolkningen oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet.

Blant barn er situasjonen bedre, men aktivitetsnivået synker raskt med alderen.  

Fysisk aktivitet er en av de viktigste livsstilsfaktorene for god helse. Med 10 minutter mer aktivitet hver dag, vil flere oppfylle anbefalingene om fysisk aktivitet, sier Folkehelseinstituttet i sine anbefalinger.

Gå til folkehelseprofilen for Randaberg

Noen trekk ved folkehelsen i Randaberg kommune:

  • Befolkning: I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet.
  • Oppvekst og levekår: Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet. Andelen som gjennomfører videregående opplæring er som landsnivået.  
  • Miljø, skader og ulykker: Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en fritidsorganisasjon, er som landsnivået. Andelen 17-åringer som oppgir at de kan svømme 200 meter er høyere enn landsnivået.
  • Helserelatert atferd: Andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er som landsnivået. 
  • Helsetilstand: Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og de som i tillegg har videregående eller høyere utdanning, er som landsnivået. (Forskjellen i forventet levealder mellom utdanningsgruppene er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?