Read stortrives i jobb.

Vellykket NAV-prosjekt får flere i jobb

Av: Borghild Gudmestad
Publisert: 11.05.2022
Flere flyktninger har fått arbeid gjennom et tverrkommunalt NAV-prosjekt. Her kan du lese oppskriften.

Siden 2019 har NAV Randaberg hatt et tverrkommunalt samarbeid med NAV Sola og NAV Gjesdal gjennom prosjektet " Fra stønadsmottaker til selvforsørger". Av dette samarbeidet har flere av deltakerne har fått avklart sin situasjon, og der flere har gått ut i jobb.

Kel Tighe er leder ved NAV Randaberg og Kvitsøy og forteller at alle involverte har fått god utbytte av prosjektet.

— Hvorfor har dette prosjektet vært viktig?

— Det er viktig fordi det har hjulpet mange flyktninger ut i jobb. I tillegg har vi som jobber i NAV fått ny kunnskap om hvordan vi kan hjelpe både flyktninger og arbeidsgivere med integrering. Det er ikke alle som klarer å lære godt nok norsk på skolebenken. For noen har arbeidsplassen som arena for språktrening vært veldig nyttig, på arbeidsplassene har vi gode arenaer for å jobbe med norskkunnskap og arbeidslivkunnskap. En vellykket integrering er viktig for å bevare velferdsstaten og graden av tillit i samfunnet vårt, sier Tighe.

Les mer om deltakere, veiledere og arbeidsgivere i prosjektet:

Fra stønadsmottaker til selvforsørget

Tighe sier det også har vært nyttig å samarbeide med to andre kommuner for å utvikle organisasjonen NAV, samt utvikle ny kunnskap i møte med brukerne av tjenestene.

— Deltakere og arbeidsgivere fått tett oppfølging, noe som også hjelperarbeidsgivere til å bli bedre med inkludering i arbeidslivet. Vi har fått respons på atarbeidsgivere setter pris på dette. På denne måten har prosjektet også bidratt til at arbeidsgivere ha fått økt sin inkluderingskompetanse.

Bildet: Read stortrives på Internasjonal matsenter i Sandnes.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?