Du er her: Hjem / Aktuelt / Tilskudd til kulturtiltak 2022 - husk søknadsfristen 1. mars

Tilskudd til kulturtiltak 2022 - husk søknadsfristen 1. mars

Av: Kommunikasjon
Publisert: 24.02.2022
Lag og foreninger kan søke om tilskudd fra Randaberg kommune for 2022. Beløpet som er til disposisjon er på drøyt 2 millioner kroner.

Rammer for de enkelte tilskuddsordningene ble vedtatt i Hovedutvalg for nærmiljø og kultur 20. januar 2022.

Klikk her for søknadsskjema, informasjon om tilskuddsordninger og retningslinjer 

Driftstilskudd

Søknadsskjema Driftstilskudd til frivillige organisasjoner skal benyttes for søknader om:

  • tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid (omtales som søknad om medlemstilskudd i søknadsskjemaet),
  • drift av private kultur- og idrettsanlegg,
  • reisestøtte til mesterskap/stevner,
  • tilskudd til utstyr og eller
  • tilskudd til administrative stillinger.

Vi ber foreninger og lag som har årsmøte etter søknadsfristen om å sende inn søknadsskjemaet innen 1.mars, og samtidig opplyse om når regnskap/årsmelding kan ettersendes.

Tilskudd til arrangement

Søknadsskjema Kultur og idrettsarrangement skal brukes for de som søker tilskudd til arrangementer (løpende søknadsfrist).

Tilskudd til ferieaktiviteter for barn og unge - Sommer i Randaberg

Lag og foreninger som ønsker å lage ferieaktiviteter for barn og unge kan søke om tilskudd. Det kan søkes om tilskudd til aktiviteter i skoleferiene. De som får tildelt midler må forplikte seg til å ha friplasser for barn og unge i lavinntektsfamilier. Det oppfordres til lav egenandel generelt. Du kan søke her innen 1. mars 2022.

Kontaktperson

Ingunn Moa, avdelingsleder Fritid.
E-post: ingunn.moa@randaberg.kommune.no.
Telefon: 90 69 99 83.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?