Du er her: Hjem / Aktuelt / Tilskudd til kulturtiltak 2021

Tilskudd til kulturtiltak 2021

Lag og foreninger kan nå søke om tilskudd fra Randaberg kommune for 2021. Søknadsfrist er 1. mars.

Søknadsskjema Driftstilskudd til frivillige lag og organisasjoner skal benyttes for søknader om:

  • Tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid (omtales som søknad om medlemstilskudd i søknadsskjemaet).
  • Drift av private kultur- og idrettsanlegg.
  • Reisestøtte til mesterskap og stevner.
  • Tilskudd til utstyr.
  • Tilskudd til administrative stillinger.

Det er eget skjema for tilskudd til kultur -og idrettsarrangement. (Løpende søknadsfrist).

Her kan du lese mer om tilskuddsordninger og retningslinjene.

Foreninger og lag som har årsmøte etter søknadsfristen, bes sende inn selve søknadsskjemaet innen 1. mars og samtidig opplyse om når regnskap/årsmelding kan forventes ettersendt.

Tilskudd til ledsagerutgifter ved reiser 2021
Personer som har behov for ledsagere ved reiser, kan søke om økonomisk tilskudd fra Randaberg kommune, Kultur.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema og retningslinjer, som du kan hente på servicetorget eller laste ned her.

Søknadsfrist 1. mars 2021. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?