Du er her: Hjem / Aktuelt / Tilskudd til kulturtiltak 2020

Tilskudd til kulturtiltak 2020

Lag og foreninger kan nå søke om tilskudd fra Randaberg kommune for 2020. Søknadsfristen er 1. mars.

Innhold

  Søknadsskjema Driftstilskudd til frivillige lag og organisasjoner skal benyttes for søknader om:

  • Tilskudd til drift av barne- og ungdomsarbeid. 
   (Omtales som søknad om medlemstilskudd i søknadsskjemaet).
  • Drift av private kultur og idrettsanlegg.
  • Reisestøtte til mesterskap/stevner.
  • Tilskudd til utstyr.
  • Tilskudd til administrative stillinger.

  Det er eget skjema for tilskudd til kultur -og idrettsarrangement. (Her er det løpende søknadsfrist).

  Mer informasjon om tilskuddsordningen og retningslinjene finner du ved å gå inn her

  Er årsmøtet etter søknadsfristen?
  Vi ber foreninger og lag som har årsmøte etter søknadsfristen om å sende inn søknadsskjemaet innen fristen, samtidig som de opplyser om når regnskap/årsmelding kan ettersendes.

  1,7 millioner kroner til fordeling 
  Disponibelt beløp i budsjettet for tilskuddsordninger til kulturtiltak er på drøyt 1,7 millioner kroner, som er en reduksjon sammenlignet med 2019. 

  - Likevel, under behandling av årets budsjett ble det vedtatt å øke støtten til ferietiltak for barn og unge med 250 000 kroner. Samlet er derfor tilskuddene til lag og foreninger styrket inneværende år, sier Ingunn Moa, avdelingsleder Fritid.

  Politisk behandling
  Rammer for nåværende tilskuddsordning ble behandlet i Hovedutvalg for nærmiljø og kultur 23. januar 2020.

  Har du spørsmål?
  Kontakt ingunn.moa@randaberg.kommune.no dersom du har spørsmål eller har problemer med søknadsskjemaet.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?