Du er her: Hjem / Aktuelt / Taksering av eiendommer i 2022 for eiendomsskatt i 2023

Taksering av eiendommer i 2022 for eiendomsskatt i 2023

Av: Kommunikasjon
Publisert: 03.03.2022
Randaberg kommune skal taksere alle eiendommer i kommunen i løpet av 2022. Besiktigelsen av eiendommene starter i mars.

De nye takstene skal ligge til grunn for eiendomsskatten i 2023. Kommunestyret vedtok dette i KST-sak-64/20

Både boliger, inkludert fritidsboliger og landbrukseiendommer, og næringseiendommer skal takseres. Sist Randaberg kommune takserte eiendommene var i 2008 (grunnlag for eiendomsskatt fra 2009). Nye bygg på eiendommer etter 2008 har blitt taksert etter samme prinsipper som i 2009.

Sakkyndig nemnd
Det er den sakkyndige nemnda for eiendomsskatt (sakkyndig nemnd) i Randaberg kommune som vedtar takstene. Sakkyndig nemnd består av følgende personer:

Varamedlemmer er David Harestad (MDG), Eivind Vistnes (Ap) og Olav Nybø (V).

Besiktigelsen skjer i mars-desember
Takstene skal baseres på utvendig besiktigelse av alle eiendommene og bygningene på disse. Det er litt over 4 000 eiendommer i Randaberg kommune. Besiktigelsene tar utgangspunkt i registrerte data i matrikkelen (type eiendom, arealer (BRA), etasjer og så videre).

Randaberg kommune har engasjert firmaet Geomatikk IKT AS til å foreta besiktigelsene i løpet av perioden mars-desember. I februar sender vi ut informasjon til alle som har eiendom i Randaberg kommune om besiktigelsen. Her står det også hvordan eierne eventuelt kan delta på besiktigelsen om de har behov eller ønske om dette.

Sakkyndig nemnd vedtar også rammer og retningslinjer for takseringen. Her bestemmes hva verdien per kvadratmeter skal settes til for de ulike objektene (bolig, hytte, leilighet, industri, kontor m.m), og om og eventuelt hvordan verdien skal justeres for forhold som alder, beliggenhet, tilstand, etasje, størrelse eller annet.

Målet for takseringen er at eiendommene skal få en takst som tilsvarer omtrent omsetningsverdien i 2022.
For bebygde bolig- og fritidseiendommer har Stortinget vedtatt at takstverdien sakkyndig nemnd vedtar skal reduseres med 30 prosent, før den brukes til å regne ut eiendomsskatten.

Kommunestyret bestemmer promillesats og eventuelt bunnfradrag
Før eiendomsskatten skal regnes ut for 2023, basert på vedtatte takster, skal kommunestyret bestemme hvilken promillesats som skal brukes (mellom 1 og 4 promille for boliger og mellom 1 og 7 promille for næring), og om det skal brukes bunnfradrag.

For 2022 er promillesatsen 1,95 for bolig og 7,0 for næring, og det er ikke bunnfradrag. For 2021 fikk Randaberg kommune samlet 21,6 mill.kr i eiendomsskatt. Av dette var 12 mill. kr eiendomsskatt på boliger m.m, og 9,6 mill. kr på næringseiendommer.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner for eiendomsskatt i Randaberg kommune er:

Har du spørsmål?
Har du spørsmål om besiktigelsen kan du kontakte Geomatikk IKT på telefon 90 61 80 34, eller e-post: eskatt@geoikt.no.

Du kan bruke dette skjemaet for å kontakte kommunen om andre forhold vedrørende takseringen av eiendomsskatt i 2022.

Du kan også kontakte servicetorget (tlf. 51 41 41 00), kontaktpersonene over, eller sakkyndig nemnd.

Se også: 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?