Du er her: Hjem / Aktuelt / Strømstøtteordning for frivillige lag og organisasjoner

Strømstøtteordning for frivillige lag og organisasjoner

Av: Kommunikasjon
Publisert: 02.03.2022
Frivillige organisasjoner kan nå søke strømstøtte. Søknadsfrist for ordningen er 15. mars.

Strømstøtteordningen gjelder for områder som hadde gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Randaberg kommune er tildelt 310 000 kroner, som skal viderefordeles til frivillig sektor etter søknad.

Du kan lese mer om ordningen på regjeringen sin hjemmeside.

Hvem kan søke?

  • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget.
  • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker, der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.
  • Alle som søker må enten eie eller leie lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader. Utgiftene må kunne dokumenteres gjennom regning eller lignende.

Hvordan søker du støtte?
Du benytter nasjonalt søknadsskjema hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Søknadsskjemaet er åpent fram til 15. mars kl. 13.00.

Søk strømstøtte her

Hvordan beregnes tilskuddet?
Tilskuddet blir beregnet etter faste satser. Søkerne må oppgi kWt-forbruk for desember og januar. Forbruk for januar vil bli brukt som grunnlag for å beregne støtte i februar og mars. Hvis søker kan dokumentere at forventet strømforbruk for februar og mars er vesentlig høyere enn for januar, kan kommunen vurdere å legge annen dokumentasjon til grunn for beregning av forbruket for februar-mars.

Følgende støttesatser er fastsatt av departementet, og vil bli brukt for desember-mars:

  • Desember: 59 øre per kWt
  • Januar: 57 øre per kWt
  • Februar: 38 øre per kWt
  • Mars: 66 øre per kWt

Har du spørsmål?
Spørsmål rettes til avdelingsleder Fritid, Ingunn Moa, på e-post: ingunn.moa@randaberg.kommune.no, eller telefon 90 69 99 83.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?