Du er her: Hjem / Aktuelt / Snur kursen i den grønne landsbyen
Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims, her sammen med kommunalsjef Økonomi Lars Helge Lassa Vedøy.

Snur kursen i den grønne landsbyen

Av: Kommunikasjon
Publisert: 15.09.2022
På bestilling fra kommunestyret, foreslår kommunedirektøren betydelige grep for å møte de økonomiske utfordringene framover. Randaberg kommune må justere driften ned med minst fem prosent for 2023.

Torsdag ble politikerne i formannskapet orientert om den økonomiske statusen.

Hovedbudskapet er å få ned gjelden og justere måten å jobbe på for å møte framtidens utfordringer.

Randaberg kommune har høy gjeld, lavt disposisjonsfond og lavt netto driftsresultat, som gjør at den økonomiske bærekraften til kommunen er for lav. Kommunedirektøren vil dreie den økonomiske kursen, for å møte fremtiden med en mer bærekraftig kommuneøkonomi.

Kommunedirektøren foreslår å redusere driftsrammen med fem prosent neste år, som utgjør minst 30 millioner kroner av et budsjett på cirka 1 milliard kroner. I tillegg har kommunedirektøren allerede innført ansettelseskontroll i organisasjonen.

Detaljene i forslag til reduksjon kommer i budsjettpresentasjonen mandag 7. november.

– Dette er et tydelig og alvorlig budskap, og er de grepene vi må gjøre for å gi oss kontroll og komme på et riktig driftsnivå, sier ordfører Jarle Bø og kommunedirektør Anne Berit Berge Ims.

– Høy kvalitet på tjenestene våre har vært noe av varemerket til Randaberg i mange år. Demografien viser at vi får flere eldre og færre yngre. De eldre er en ressurs for oss, men det er også en risiko for at flere trenger mer sammensatte tjenester i årene fremover.

Både ordfører og kommunedirektør mener innovasjonen i organisasjonen, som det er jobbet med over lengre tid, nå blir mer sentralt enn noen gang.

– Vi er helt nødt til å justere måten å jobbe på for å møte fremtidens utfordringer, sier de to.

– Kommunestyret ga tydelig beskjed allerede i budsjettet for 2020 at vekst ikke alltid trenger å koste mer, og at kommunedirektøren skulle se på hvordan vi forvalter og drifter kommunen inn i fremtiden. Det er dette vi ser resultatene av nå. Sammen med alle våre flinke ansatte i Randaberg kommune skal vi forvalte og legge til rette for en trygg fremtid i den grønne landsbyen.

Bildet: Ny kurs for ordfører Jarle Bø og kommunedirektør Anne Berit Berge Ims.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?