Skal du brenne sankthansbål?

Av: Kommunikasjon
Publisert: 21.06.2022
Før du fyrer opp bål sankthanskvelden, skal du vite at det finnes noen retningslinjer en må følge.

Informasjon om regler for søknad om bålbrenning og opprydding.

Tidligere måtte en melde fra til brannvesenet hvis man skulle brenne sankthansbål, det skal du ikke lengre gjøre. Men planlegger du å brenne bål på kommunal tomt, må du søke om tillatelse til kommunen på forhånd.

Alle arrangører skal søke hvert år – selv om man har avviklet tilsvarende arrangement i en årrekke.

 • Tillatelse fra grunneier må innhentes.
 • Foregår arrangementet på kommunal grunn, skal det søkes om tillatelse fra teknisk drift i kommunen på forhånd, senest 22. juni. Søknad må inneholde sted for bål, tidsrom, kort beskrivelse av arrangement og kontaktinfomasjon kan sendes til: post@randaberg.kommune.no
 • Det skal alltid være en ansvarlig for bålet tilstede. 
 • Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt ute.
 • Forholdene rundt bålet må være forsvarlige, det vil si langt fra båter, hytter, vegetasjon og annet som lett kan ta fyr.  
 • Sørg for å ha rikelig med slokkevann lett tilgjengelig. 
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy, her er ull best.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
 • Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.
 • Det er kun tillatt å lage bål av rene materialer, altså bare umalt/ubehandlet trevirke. Det er ulovlig å brenne bygningsmaterialer, plast og kjemikalier.
 • Bruk av engangsgriller ved St. Hans-arrangement er forbudt.
 • Arrangør/søker er ansvarlig for opprydding av søppel.

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Det blir ingen feiring på Viste i år.

Det blir dessverre ingen Sankthans-feiring på Viste i år. Korpset som har stått for dette arrangementet i mange år, til glede for mange i den grønne landsbyen, har ikke lenger ressurser til å holde et så stort arrangement.

Kommunen har sendt ut melding til andre lokale lag og foreninger i kommunen i håp om at noen andre kunne arrangere, men uten noe respons. Det ble gjerne litt for kort tid å planlegge noe i år, men kan det være aktuelt for noen til neste år? 

Ønsker din forening å lage St.Hans feiring på Viste i år eller årene framover? Ta gjerne kontakt med korpset på e-post: randaberg.musikkorps@gmail.com

Illustrasjonsfoto sankthansbål

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?