Du er her: Hjem / Aktuelt / Signering av ny byvekstavtale for Nord-Jæren

Signering av ny byvekstavtale for Nord-Jæren

Samferdselsminister Knut Arild Hareide, statssekretær Heidi Nakken og ordførerne på Nord-Jæren signerte torsdag byvekstavtalen for perioden 2019-2029.

Den nye byvekstavtalen er mellom staten og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Rogaland fylkeskommune.

Den er et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, og vil bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk. Veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Partene forplikter seg til å følge opp bompengeavtalen fra 2019.

Totalt er statens bidrag i byvekstavtalen på nær 17 milliarder kroner i tiårsperioden. Staten vil blant annet dekke halvparten av den samlede kostnaden for Bussveien. Det innebærer et bidrag på over fem milliarder kroner til dette prosjektet.

Staten vil også bidra med midler til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange og belønningsmidler - som blant annet kan gå til drift av lokal kollektivtransport. Det ligger også inne midler til knutepunkter og stasjoner på jernbanen.

Den nye byvekstavtalen bygger på Nasjonal transportplan 2018-2029, og erstatter byvekstavtalen på Nord-Jæren fra 2017.

Bildet: Samferdselsminister Knut Arild Hareide signerte byvekstavtalen i solskinnet ute i Stavanger sentrum, sammen med blant andre vår ordfører, Jarle Bø (til høyre). Delvis skjult bak Hareide står statssekretær Heidi Karin Nakken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?