Du er her: Hjem / Aktuelt / Reisevaneundersøkelsen 2019

Reisevaneundersøkelsen 2019

Helt siden 2013 er reisevanene til innbyggerne i de fire største byområdene blitt jevnlig kartlagt. Nå er tallene fra 2019 klare.

Innhold

  De fire byområdene som er inkludert i analysen er Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsområdet og Nord-Jæren. Randaberg er i denne undersøkelsen med i byområde Nord-Jæren, sammen med Stavanger, Sandnes og Sola.

  Undersøkelsene om befolkningens reisevaner gir kunnskap og data som brukes i nasjonal transportplanlegging.

  Hovedfunn. Reisevaner i de fire største byområdene i 2019:

  • Kollektivandelen har økt noe og bilandelen har gått noe ned. 
  • Andelen uten tilgang til bil har økt i mange av byområdene. Samtidig fortsetter andelen med tilgang til elbil å øke.
  • Flere har tilgang til elsykkel, men den totale tilgangen til sykkel er stort sett uendret.
  • Fortsatt har et stort flertall tilgang til gratis parkering på jobb, men andelen går stadig nedover.
  Tabeller

  Utvikling i transportfordeling for hele landet (tall i prosent):

  Fire byområder. Transportmiddelfordeling 2019 (tall i prosent):

  Transportmiddelbruk på arbeidsreiser 2019 (tall i prosent):

  Endring i transportmiddelbruk fra 2014 til 2019 - gange (tall i prosent):

  Endring i transportmiddelbruk fra 2014 til 2019 - sykkel (tall i prosent):

  Endring i transportmiddelbruk fra 2014 til 2019 - kollektiv (tall i prosent):

  Endring i transportmiddelbruk fra 2014 til 2019 - bilfører (tall i prosent):

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?