Du er her: Hjem / Aktuelt / Randaberg med lønnsløft for sykepleierne

Randaberg med lønnsløft for sykepleierne

Publisert: 11.06.2021
Fra 1. juli får sykepleiere, spesialsykepleiere og helsesykepleiere i Randaberg kommune et lønnsløft på fra 12 000 til 21 000 kroner.

- Dette er ett av flere tiltak vi gjør for å bli en mer attraktiv arbeidsgiver. Vi skal bli konkurransedyktige med omkringliggende kommuner, og gjøre kommunen bedre rustet til å beholde og rekruttere nødvendig sykepleierkompetanse, sier Aina Helen Frankrig, kommunalsjef for Personal- og organisasjon i Randaberg kommune.

Aina Helen Frankrig, kommunalsjef Personal og organisasjon

Bildet: Aina Helen Frankrig.

Konkret innebærer det nye lønnsløftet at sykepleiere i klinisk drift, med 0, 2, 4, 6, 8 og 10 års ansiennitet, får 12 000 kroner ekstra på sin garantilønn, mens de med 16 års ansiennitet får 21 000 kroner. 

Det nye rekrutteringstiltaket kommer i tillegg til lønnsløftet fra 1. februar, da turnusarbeidene sykepleiere fikk 20 000 kroner ekstra, mens sykepleiere i nattjeneste fikk et tillegg på 45 000 kroner.

Nå er vi en attraktiv kommune for nyutdannede
Caroline Hølland er sykepleier i Hjemmetjenesten og Norsk Sykepleierforbunds hovedtillitsvalgte i kommunen. Hun er tilfreds med at Randaberg ønsker å beholde og rekruttere sykepleiere, og at arbeidsgiver ser at lønn er et viktig virkemiddel i den prosessen.

- Det er stor sykepleiermangel, særlig i kommunene, og i vår region må vi være konkurransedyktige med både nabokommuner og sykehuset. Med dette lønnsgrepet er vi nå i en situasjon der vi kan fremstå som en attraktiv kommune for nyutdannede. Og ikke minst kan de dyktige sykepleierne vi har i dag kanskje la være å se seg om etter ny arbeidsgiver. Vi skal aldri undervurdere hva opplevelsen av verdsetting har å si for motivasjon og arbeidsglede, sier Caroline Hølland.

- Som tillitsvalgt er det givende å samarbeide med en ledelse som viser at de verdsetter kompetanse, og at de viser dette gjennom handling. Lønn er et av virkemidlene, men som tillitsvalgt opplever jeg at arbeidsgiver også ser på andre viktige elementer, som vi vet er viktige for jobbsøkende sykepleiere. Jeg tenker da på mulighetene for fagutvikling, godt arbeidsmiljø, gode arbeidstidsordninger, velferdsordninger med mer.

Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver
Kommunene på Nord-Jæren slåss om de samme sykepleierne, noe mange strever med.

- Vi må kunne tilby konkurransedyktige forhold for å være en attraktiv arbeidsgiver. Dette lønnsløftet er ikke et rekrutteringstiltak alene, det er like mye et tiltak for å beholde sykepleiere i stillinger i kommunen, sier kommunalsjef Aina Helen Frankrig.

Ordfører Jarle Bø er opptatt av at Randaberg kommune sin helse- og omsorgstjeneste skal være bærekraftig, med tilstrekkelig og kompetent personell.

- Jeg heier på alle gode tiltak som kan være med på å rekruttere og beholde dyktig personell i vår kommune. Økt lønn alene gir ikke alle svarene. Men sammen med heltidskultur i tjenestene, redusert vikarbruk og gode arbeidsforhold, bidrar lønn til å gi økt kontinuitet i bemanningen.

Bildet: Ordfører Jarle Bø ønsker velkommen alle gode tiltak som kan bidra til å beholde dyktige folk.

Har forventninger til lønnsløftet
Kommunalsjef for Helse og velferd i Randaberg kommune, Elisabeth Sortland Sande, mener at den største utfordringen i dag er å rekruttere sykepleiere. Hun har derfor forventninger til at dette tiltaket vil gi resultater.

- Lønn er nok det viktigste tiltaket for å rekruttere nødvendig kompetanse. Men andre faktorer, som turnus, arbeidstid og muligheter for videreutdanning er også viktig. Til sist ser vi at et godt arbeidsmiljø er avgjørende for å beholde sykepleierne. Erfaringsmessig ser det ut til å være vanskeligere å rekruttere enn å beholde. Det tyder generelt på trivsel og godt arbeidsmiljø, sier helse- og velferdssjefen.

Bedre tjenester er målet
- Vi får flere eldre, noe som betyr økende behov for flere hender i helse- og omsorgsyrkene, Økt lønn gjør oss mer konkurransedyktige i et stort marked. Vi ønsker å beholde og rekruttere, slik at vi kan yte gode tjenester for våre innbyggere, avslutter kommunalsjef Aina Helen Frankrig.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?