Du er her: Hjem / Aktuelt / Randaberg kommune er klimapartner

Randaberg kommune er klimapartner

Tirsdag signerte Randaberg kommune en samarbeidsavtale med Klimapartner Rogaland. Målet er å redusere klimagassutslippene og jobbe sammen for grønn samfunns- og næringsutvikling.

Klimapartnere er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter som ble etablert i 2017 i Rogaland. Rogaland fylkeskommune deltar i det nasjonale nettverket av klimapartnere. I vår regionen er fra før av kommunene Stavanger, Sola og Haugesund medlemmer i partnerskapet.

Tirsdag 11. august signerte ordfører Jarle Bø og prosjektleder Christian Herheim fra Klimapartner Rogaland avtalen som gjør Randaberg kommune til klimapartner.

Partneravtalen forplikter Randaberg til å:

  • Forankre klimaarbeidet i toppledelsen.
  • Arbeide systematisk med miljøstyring.
  • Gjennomføre årlig klimaregnskap.

Samtidig utfordres alle klimapartnere til å bli fossilfri innen 2030, målt i direkte klimautslipp, og til å etablere minst ett fyrtårnprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling.

Må forankres ute i kommunen
- Allerede i dag gjør vi mye av det som klimapartner-avtalen ber oss om, sier ordfører Jarle Bø.

- Klimapartner-verktøyene vil likevel hjelpe oss til å bli ennå bedre, parallelt med at vi blir del av et større nettverk. Det flotte med avtalen er at vi får systematisert dette på en helt annen og ny måte. Samtidig må vi i klimaregnskapet finne våre egne kriterier som kan måles, som gir mening for folk flest ute i kommunen. 

Kortreiste arbeidsplasser blir viktigere enn noen gang
- Det viktigste blir likevel å legge til rette for flere arbeidsplasser lokalt, der folk bor og som gir kortere reisevei. Dette er viktigere enn noen gang før, sier ordføreren.

Klimapartner Rogaland sin del av prosjektet er blant annet å bidra til å skape effektive møteplasser for dialog, samarbeid og kunnskapsdeling. 

Koblingsboks for problemløsning
- Vi skal bidra til å øke kunnskap om grønn forretningsutvikling og klimarisiko, være en koblingsboks for problemløsing og bidra til å etablere fyrtårnprosjekter ute i kommunene, sier leder for Klimapartnerne i Rogaland, Christian Herheim.

- I dette partnerskapet prøver vi å få folk til å snakke sammen om utfordringsbildet. Hvor skal denne regionen og hvordan skal denne regionen bli attraktiv og utvikle nye arbeidsplasser. Klimapartnere kan allerede vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon gjennom klimaregnskap og gjennom partneres grønne forretningsideer og beste praksis, avslutter Christian Herheim.

Bildet under: Ordfører Jarle Bø og prosjektleder Christian Herheim fra Klimapartner Rogaland med avtalen som gjør Randaberg kommune til klimapartner.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?