Du er her: Hjem / Aktuelt / Randaberg kommune er klar til å bosette flyktninger – når staten gir klarsignal

Randaberg kommune er klar til å bosette flyktninger – når staten gir klarsignal

Av: Kommunikasjon
Publisert: 15.03.2022
Randaberg kommune ønsker å bidra til å bosette og integrere flyktninger fra Ukraina, slik at de får beskyttelse i Norge.

— Det flyktningene fra krigshandlingene i Ukraina trenger aller mest nå, er å bli raskt bosatt i et lokalsamfunn, begynne kvalifisering til jobb og utdanning, og delta i store og små fellesskap, sier kommunedirektør Tone M. Haugen i Randaberg kommune.

Svært mange ukrainere vil komme til Norge den nærmeste tiden som følge av Russland sin invasjon.

— Dette er en stor krise. Randaberg kommune skal delta slik at vi får organisert flyktningstrømmen på en god måte. Andre er gode på akutt innkvartering, Randaberg er god på bosetting. Nå skal vi være en del av det store apparatet nasjonalt og i regionen, som vi er veldig stolte av å være en del av, sier Tone M. Haugen.

Kommunen forbereder seg på å bosette flyktningene i ordinære boliger.

— Flyktningene skal ikke oppholde seg lenge på mottak. Vi er klare til å snu oss raskt rundt. Det vil i de kommende ukene bli etablert flere mottak rundt om i regionen, men ikke i Randaberg, sier kommunedirektøren.

— Grunnen er at vi ikke har steder som egner seg. Det vanligste er å bruke hoteller, moteller, leirsteder, internater eller institusjoner med overnattingskapasitet. Et mottak er ikke bare en seng, men har ansatte som følger opp de som bor der.

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år.

Kollektiv beskyttelse betyr at Utlendingsdirektoratet UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelpen de trenger.

— Vi planlegger og bygger opp tjenesteapparat for å ta imot flyktningene i den grønne landsbyen. Det dreier seg både om boliger, helsetjenester, barnehage og skole. Kollektiv beskyttelse danner grunnlag for rett og plikt til introduksjonsprogram, og det betyr at kommunene også må planlegge for dette, sier Kel Tighe, kommunalsjef for NAV Randaberg og Kvitsøy. 

— Ukrainere som innvilges midlertidig kollektiv beskyttelse bosettes med offentlig hjelp etter avtale mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi og den aktuelle bosettingskommunen, på lik linje med andre flyktninger. Bosettingen skjer i utgangspunktet på vanlig måte gjennom fordelinger via IMDi, sier han.

De ukrainske flyktningene som kommer inn i landet skal gå via Nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune.

Fra torsdag 17. mars etablerer politiet et registreringssenter på Bryne. Her kan de som bor hos venner og familie få registrert seg. Politiet kaller disse inn til avtalt time. Det er derfor viktig at de som kommer på privat initiativ sender en e-post til politiet, slik at de kan få time på et senere tidspunkt. 

— Flyktningene som kommer til Norge og Randaberg må få et trygt og godt sted å bo. De må oppleve at livene deres ikke blir satt på vent, samtidig som vi må sikre en god og meningsfull hverdag i det som er et fremmed land, avslutter kommunedirektør Tone M. Haugen.

Bildet: Tone M. Haugen og Kel Tighe.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?