Du er her: Hjem / Aktuelt / Ordførerne på Nord-Jæren har sendt brev til statsministeren om vaksinefordeling

Ordførerne på Nord-Jæren har sendt brev til statsministeren om vaksinefordeling

Regjeringen har varslet en endring i vaksinefordelingen, som betyr at flere kommuner over en periode på syv uker vil få rundt 35 prosent færre doser.

Dette står i brevet til statsministeren, med kopi til helseminister Bent Høie.

" Disse dosene tildeles i stedet 24 andre kommuner, som er vurdert å ha et høyere smittetrykk. Regjeringen har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om å vurdere endringer i vaksinetildelingen.

Vi har forståelse for at det er flere vurderinger og avveininger som må gjøres i vaksinefordelingen. Kommunene på Nord-Jæren er en felles bo- og arbeidsregion, og står sammen i covid-19-håndteringen.

De fire kommunene har gjennom det siste året samarbeidet med å innføre lokale forskrifter, dele på
ressurser og samarbeider godt på tvers. Vi har ukentlige møter på strategisk nivå, både politisk og administrativt, slik at innbyggerne i regionen opplever tilnærmet like tiltak på tvers av kommunegrensene.

Covid-19-pandemien påvirkes i stor grad av situasjonen i nabokommunene. I en periode hadde vi tiltak på nivå 5B, etter covid-19-forskriften, i alle de fire kommunene. Dette for å redusere et høyt smittetrykk i Stavanger kommune, og for å hindre smittespredning til nabokommuner.

Kommunene Sandnes, Randaberg og Sola har den siste tiden hatt et høyere smittetrykk enn Stavanger.

For oss er det et svært viktig ledd i smittehåndteringen, at vi framover mottar vaksiner som planlagt, sett i lys av utfordringene med ferieavvikling, personellressurser og samarbeid overfor frivillige organisasjoner. Samtidig skaper det trygghet og forutsigbarhet i forhold til smittesituasjonen og innbyggere.

Vi vil også påpeke det svært ressurskrevende arbeidet Sola kommune har i forbindelse med håndteringen av utenlandsreisende til regionen via Stavanger lufthavn, Sola, samt arbeidet med regionens karantenehotell for de reisende. Både håndtering av innreise og karantenehotell vil de neste månedene legge beslag på store ressurser.

Vi undrer oss over den varslede endringen i vaksinefordelingen. Ordførerne i Sandnes, Randaberg og Sola kommune har en klar forventning om likebehandling. Slik at Nord-Jæren-regionen behandles som én region i forhold til tildeling av vaksiner. "

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?