Det er igjen påvist høypatogen fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold i Rogaland, denne gang i Sola kommune.

Ny påvisning av fugleinfluensa i fjørfehold i Rogaland

Av: Kommunikasjon
Publisert: 11.11.2022
Det er igjen påvist høypatogen fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold i Rogaland. Denne gangen i en verpehønsbesetning i Sola kommune. Situasjonen for fjørfenæringen er nå svært alvorlig.

— Risiko for smitte til befolkningen vurderes fortsatt som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt, skriver Mattilsynet i en pressemelding fredag kveld. 

Fjørfeholdet med smitte ligger cirka 10 kilometer fra fjørfeholdet hvor det ble påvist fugleinfluensa i oktober. Det er heller ikke langt fra der det ble påvist Newcastlesyke i september.

— Det har vært en krevende høst for fjørfenæringen i Rogaland, og nå har situasjonen blitt enda mer alvorlig, sier Inge Erlend Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Mattilsynet ble torsdag varslet om økt dødelighet i dyreholdet. Anlegget ble båndlagt, og Mattilsynet tok prøver. Veterinærinstituttet har analysert prøvene, som er positive for høypatogen fugleinfluensa.

Dyreholdet på cirka 7 500 verpehøns blir avlivet i løpet av lørdag 12. november for å hindre videre smittespredning.

— Vi vet ikke hvordan smitten har kommet inn i dette dyreholdet, men vi vet at fugleinfluensa sirkulerer blant ville fugler i området, sier Næsset.

Avgjørende med godt smittevern
— Det viktigste nå er at alle som har fugler har gode smitteverntiltak, slik at de unngår smitteutbrudd. Pass på at fuglene dine ikke har direkte kontakt med ville fugler, eller indirekte kontakt, for eksempel via avføring fra disse. Dette gjelder enten du har tre høner i hagen, driver med konkurranseflygning for duer eller dersom du driver et kommersielt fjørfehold, sier Næsset.

Fjørfeprodusenter og andre som har dyrehold med fugler må straks ta kontakt med Mattilsynet på telefon dersom de får mistanke om at fuglene er smittet med fugleinfluensa eller Newcastlesyke.

Fugleinfluensasesongen blant ville fugler har så vidt startet, men allerede nå er det et unormalt høyt antall påvisninger av høypatogen fugleinfluensa i Danmark, Sverige og andre europeiske land. Både i Danmark og Sverige er trusselnivået hevet fra lavt til middels.

I Storbritannia har det siden 1. oktober i år vært over 100 utbrudd i dyrehold med fugler. Det har ført til at britiske myndigheter har innført landsdekkende portforbud for dyrehold med fugler.

Mattilsynet innfører tiltak for å forebygge smittespredning
Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Mattilsynet innfører en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning, blant annet soner med restriksjoner for alle som har fugl. Soner fra tidligere utbrudd og nytt utbrudd, er delvis overlappende.

— Vi er klar over at det kan være utfordrende for fjørholdere å forholde seg til de ulike sonene som automatisk må opprettes ved påvisninger. Mattilsynet har tett dialog med næringsorganisasjoner og de berørte fjørfeholderne, sier Næsset.

Les mer om fugleinfluensa og hvilke tiltak som gjelder i Rogaland

Mattilsynet har tidligere også opprettet en infisert sone som omfatter 15 kommuner i Rogaland.

— Denne sonen er opprettet for å forebygge smitte av fugleinfluensa fra ville fugler til tamme fugler. Vi vet at fugleinfluensa sirkulerer blant ville fugler i Rogaland, og nylig ble høypatogen fugleinfluensa påvist på en måke i Stavanger, sier Næsset.

Vernesone fra forrige utbrudd av fugleinfluensa i Rogaland oppheves
Mattilsynet har gjennomført alle nødvendige tilsyn i alle dyrehold med fugl i vernesonen (3 km) etter det første utbruddet av fugleinfluensa (Bore).

Det har ikke oppstått nye sykdomstilfeller i denne sonen, som derfor kan oppheves og innlemmes som en del av den omkringliggende overvåkingssonen (10 km) lørdag 12. november.

— Oppheving innebærer likevel ikke noen store lettelser i tiltakene som gjelder for alle som har fugl her, siden tiltakene som gjelder i overvåkingssonen fortsatt gjelder.

Les mer om fugleinfluensa i Rogaland

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?