Du er her: Hjem / Aktuelt / Nå kan det søkes om nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Nå kan det søkes om nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» for 2021.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» for 2021. Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.  

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 4. desember 2020.

Selve utlysninger finner du her: https://bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/nasjonal_tilskuddsordning_for_a_inkludere_barn_og_unge__utlysning_for_2021/

Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til:
Ingunn Moa
Avdelingsleder fritid
Randaberg kommune
Mobil: 906 99 983

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?