Du er her: Hjem / Aktuelt / Mulig sammenslåing av NAV-kontorene i Randaberg og Sola

Mulig sammenslåing av NAV-kontorene i Randaberg og Sola

Av: Ove Sveinung Tennfjord
Publisert: 07.10.2021
Formannskapet i Randaberg fikk torsdag orientering om en mulig sammenslåing av NAV-kontorene i Sola og Randaberg.

Orienteringen til politikerne ble gitt av Merethe Prytz Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Her kan du se presentasjonen til NAV-direktøren.

Det er kommunedirektør Magne Fjell i Randaberg kommune som har tatt initiativ til dialogen med Sola kommune og NAV Rogaland om en mulig sammenslåing, der også Kvitsøy vil inngå i et eventuelt samarbeid.

— Jeg har fått en bestilling fra kommunestyret om å se på fremtidige samarbeidsløsninger. NAV har flere kontor som har slått seg sammen, og har derfor erfaring med dette. Det gjør at det kan være hensiktsmessig å se på mulighetene også for NAV Randaberg, sier Magne Fjell.

Kommunedirektøren er tydelig på at dette er en prosess om et mulig vertskommunesamarbeid, der svarene ikke er gitt på forhånd. 

Det skal nå etableres en prosjektgruppe.

NAV Rogaland skal lede prosjektet og ansetter prosjektleder. Prosjektgruppen skal ha representanter fra stat og kommune fra begge kontorene. 

Prosjektgruppen skal levere sin rapport i løpet av juni neste år.

NAV-direktør i Rogaland, Merethe Prytz Haftorsen, understreker at regler for medbestemmelse og partnerskapet mellom stat og kommune skal legges til grunn for arbeidet framover.

— Bredere fagmiljø gir bedre rettssikkerhet
I sin orientering til formannskapet poengterte Haftorsen at større NAV-kontor, både gjennom kommunesammenslåinger og interkommunalt samarbeid, bygger bredere fagmiljø og bedre ivaretar rettssikkerheten for innbyggerne.

— I rapporten som nå skal utarbeides, skal likheter og ulikheter mellom kontorene kartlegges, hvilke kommunale tjenestetilbud som er lagt til NAV, fordeler og ulemper ved sammenslåingen, økonomiske konsekvenser, samt engangskostnader ved eventuell etablering av et nytt felles kontor, sier NAV-direktøren.

Det er lagt inn én premiss, og det er at Sola skal være vertskommune for samarbeidet.

Kommunedirektør Fjell sa at han er opptatt av at dyktige medarbeidere i NAV Randaberg inkluderes i prosessen.

— Det er dyktige fagfolk som leverer gode tjenester til folk i den grønne landsbyen. Det er et godt NAV-kontor, og vi skal nå se på muligheter til å bli enda bedre, sa Magne Fjell.

— Formannskapet har gitt gode og tydelige styringssignaler. Det er en viktig og spennende prosess vi nå går inn i, avslutter NAV-sjef Kel Tighe i Randaberg kommune. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?