Du er her: Hjem / Aktuelt / Matrikkel og grunnbok er stengt i slutten av desember

Matrikkel og grunnbok er stengt i slutten av desember

Matrikkel og grunnbok er stengt fra 13. desember 2019 til 1. januar 2020. Vær tidlig ute om du skal endre eiendommen din.

Innhold

  Er du i gang med å endre eiendommen din?

  Hvis du er i gang med en delings-, seksjonerings- eller sammenslåingssak av eiendommen din, gjør vi oppmerksom på at matrikkelen og grunnboken stenger en kort periode ved slutten av året. Dette vil kunne påvirke tidspunktet for matrikkelføring og tinglysing av eiendomsendringen.

  Matrikkel

  Matrikkel stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 kl. 18.00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager. For endringer som skal tinglyses (for eksempel fradeling av ny eiendom eller seksjonering) er siste dag for oppdatering i matrikkelen satt til 29. november.

  Grunnbok

  Grunnbok stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 kl. 20.00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1 virkedag.

  Hvorfor?

  • Sikre at kommune- og regionreguleringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok når reformene trer i kraft fra 1. januar 2020.
  • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok.
  • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere til nye kommuner eller regioner.
  • Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok

  Konsekvenser

  • Ingen av landets kommuner kan gjøre registreringer i matrikkelen i perioden den er stengt. Det betyr blant annet at det ikke vil være mulig å endre eksisterende eller etablere nye eiendommer, adresser eller bygninger.
  • Saker som krever registrering i matrikkelen før tinglysing kan ikke sendes til tinglysing i denne perioden.
  • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen.
  • Kommunen kan behandle egenerklæring om konsesjonsfrihet, men skjema må da sendes inn på papir med riktig signatur – ikke kopi og ikke e-post. Kommunen kan også behandle egenerklæringsskjema ved fremmøte på servicekontoret. Servicetorget er åpent mandag-torsdag kl. 08.00-15.30. Fredag kl. 08.00-15.00. Etter at kommunen har behandlet egenerklæringen må dere selv sende egenerklæringen til Kartverket.
  • Ingen tinglysing i perioden grunnboken er stengt.
  • Saksbehandlingsfristene etter matrikkelloven og eierseksjonsloven løper ikke i denne perioden.

  Vær tidlig ute

  • Vi anbefaler å være tidlig ute for å få tinglyst saker som krever matrikkelføring før årsskiftet.
  • Merk datoene for stenging.
  • Seksjoneringssak uten oppmålingsforretning som ønskes matrikkelført innen 13. desember må være komplett innen 15. november. Dette vil kun være aktuelt for saker som er tildelt en saksbehandler før 1. november.
  • Fradeling og arealoverføring av eiendommer som ønskes matrikkelført innen 13. desember må være ferdig saksbehandlet i løpet av november. Dette vil kun være aktuelt for saker med vedtak før 1.oktober.
  • Kartverkets innsynstjenester, for eksempel norgeskart, seeiendom og e-handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden registrene er stengt. Tjenestene vil vise data fra frystidspunktet.

  Les mer om kommune- og regionreformene på kartverket.no

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?