Du er her: Hjem / Aktuelt / Koronamidler til næringslivet - husk søknadsfristen 15. februar

Koronamidler til næringslivet - husk søknadsfristen 15. februar

Av: Kommunikasjon
Publisert: 07.02.2022
Randaberg kommune har fått tildelt 555 000 kroner i ekstraordinære statlige koronamidler for støtte til næringslivet. Vi oppfordrer alle relevante virksomheter til å søke. Søknadsfristen er 15.02.2022.

Hvem kan søke?

 • Virksomheter i Randaberg kommune som er, eller har vært, hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak fra november 2021 til og med januar 2022 kan søke.
 • Restauranter, serverings- og skjenkesteder og virksomheter som er direkte rammet gjennom skjenkeforbudet som trådte i kraft onsdag 15.12., eller via andre pålegg om stenging, blir prioritert.
 • Andre virksomheter som kan dokumentere store kostnader/omsetningsfall, som er indirekte rammet, som f.eks. overnatting, event/arrangement, selskapslokale, kulturliv og lignende, som av ulike grunner faller utenfor andre kompensasjonsordninger, vil også bli vurderte.

Hvor mye kan du få?

 • Søknadene blir vurderte og tildeling skjer etter ulike kriterium basert på størrelsen (årsverk) til virksomheten, dokumenterte utgifter eller inntektsbortfall knyttet til restriksjoner, mangel av kompensasjon gjennom andre ordninger og mulige ringvirkninger.
 • Den totale summen er 555 000 kroner, og den skal fordeles på flere aktører.

Hvordan søker jeg?

 • Send søknaden snarest og innen 15.02.22 på søknadsskjemaet under:

Før du søker bør du ha klar denne dokumentasjonen:

 • Terminregnskap for september/oktober 2021 (termin 5).
 • Budsjett for november 2021, desember 2021, og januar 2022 til og med 14. januar.
 • Dokumentasjon på avbestillinger o.l. relatert til smitteverntiltak og økonomisk konsekvens for november 2021, desember 2021 og januar 2022 til og med 14. januar.
 • Et oversiktlig oppsett over anslått tap i perioden, og hvor mye som er mottatt/ventes kompensert via andre støtteordninger for perioden.
 • Virksomheter etablert etter 1. november 2021, må legge ved annen dokumentasjon på salg og lønnskostnader.

Når får du svar?
Endelig vedtak om tildeling blir fattet av formannskapet 24.02.2022, og utbetaling vil starte så raskt som mulig etter dette.

Generelt:
Den økonomiske støtten blir regnet som offentlig støtte og faller inn under regelverket for bagatellmessig støtte. For å kunne få midler fra kommunen, kan ikke virksomheten ha mottatt mer enn 200.000 Euro i støtte fra det offentlige de seneste tre regnskapsårene.

Det er virksomheten sitt ansvar å følge opp totalbeløpet, og holde seg innenfor rammen. Mer informasjon om regelverk for bagatellmessig støtte finner du her.  Midler mottatt gjennom den generelle kompensasjonsordninga for korona, er ikke å regne som bagatellmessig støtte.

Kontaktinformasjon:
Har du spørsmål, kontakt konst. kommunedirektør Tone M. Haugen, e-post: tone.m.haugen@randaberg.kommune.no.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?