Du er her: Hjem / Aktuelt / Klipp hekk og busker

Klipp hekk og busker

Har du tenkt på at hekken din kan være årsak til en ulykke?

Barn er lave og synes ikke like godt bak høye busker og hekker. De blir gjerne oppslukt av lek og løper ofte rett ut i veien uten å se seg for. Hvis hekken din skjuler sikten for fotgjengere, syklister, funksjonshemmede og andre trafikanter kan alvorlige ulykker inntreffe.

Klipp hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister, rullende og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet.

God sikt gir trafikksikkert miljø
Du som eier (eller bruker) en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen på eiendommen ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Det betyr at du må klippe hekk, busker og trær slik at alle trafikanter har god sikt.

God sikt er avgjørende for et trafikksikkert lokalmiljø, særlig for at barn og funksjonshemmede skal kunne se og bli sett i trafikken.

Se illustrasjonene under (figurer laget av Statens vegvesen):

 • Illustrasjon 1:
  - Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg, må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen. Klipp enten hekken din slik at den holdes under 0,5 meter (alt. 1) eller flytt gjerde og/eller hekk utenfor frisiktsonen, merket med rosafarge (alt. 2).
  - Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din skal du kunne se midten på gang- og sykkelvegen 30 meter til hver side. Merk at frisiktsonen bør utvides utover 30 meter dersom gang- og sykkelvegen heller og syklistene holder høy fart (se illustrasjon nr. 2).
 • Illustrasjon 2:
  - Hvis avkjørselen din munner ut i vegen må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan.
  - Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rødstiplet strek.
  - Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se vegen 45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t, og videre øker avstandene med farten slik figuren illustrerer.
 • Illustrasjon 3:
  - Hvis du har trær ut mot veg, fortau eller gang- og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over vegbanen.
  - Over fortau og gang- og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for å fjerne greiner som faller ned.

Kommunens hekker og busker
Ser du hekker, busker eller trær vi i kommunen ikke har klippet, kan du melde fra om dette til oss.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?