Du er her: Hjem / Aktuelt / Kartlegging av frivillighet

Kartlegging av frivillighet

I april i år ble frivillige lag og organisasjoner i kommunen kartlagt. Nå er resultatet klart.

Innhold

  Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge, har gjennomført kartleggingen i samarbeid med Rambøll.   

  Randaberg har i dag 47 lag og foreninger. Alle fikk tilsendt undersøkelsen og 29 svarte, noe som tilsvarer en svarprosent på 62. 

  - Kartleggingen forteller noe om foreningenes ressurser, samarbeidet med kommunen, næringslivet og andre foreninger, i tillegg til mål og utfordringer, sier folkehelsekoordinator Anne Grødem, som har sittet i en prosjektgruppe i forbindelse med undersøkelsen, sammen med representanter fra Kultur/Fritid, Helse og velferd og fra frivilligheten i kommunen. 

  I hovedutvalgsmøtet tirsdag ble rapporten presentert av Siri Holm Lønseth fra Frivillighet Norge.

  Hovedfunn fra kartleggingen:

  • 71 % av de som har svart representerer idretts-, kultur- og tros- eller livssynsorganisasjoner.
  • Aktivitetsnivået er relativt høyt: 3 av 4 organisasjoner har aktiviteter ukentlig eller oftere.
  • Medlemsmassen har hovedsakelig økt eller er stabil.
  • Tid er hovedutfordringen når det kommer til rekruttering av frivillige og tillitsvalgte, folk vegrer seg for å ta på seg ansvar.
  • De viktigste inntektskildene er medlemskontigent, kommunale og nasjonale midler, der de kommunale midlene er viktigst.
  • Kostnader knyttet til arrangementer, instruktører, trenere eller profesjonelle er de største utgiftspostene.
  • De fleste organisasjonene låner lokaler av kommunen. Tilgjengeligheten og tilfredsheten er god.
  • Samarbeidet er mest utbredt med andre organisasjoner og med kommunen. Kultur er den enheten det er mest vanlig å samarbeide med i kommunen.
  • Å rekruttere flere medlemmer er målsettingen til de fleste organisasjonene.

  Inviterer til kafédialog
  Nå skal det lages en prosjektplan for å utforme en frivillighetsplan i kommunen.

  - I forbindelse med dette inviterer vi alle lag og foreninger i kommunen til en kafédialog senere i september. Her ønsker vi å få flest mulige innspill, sier Anne Grødem. 

  Høyt aktivitetsnivå og godt samarbeid
  - Vi kan trygt si at det i Randaberg er et veldig høyt aktivitetsnivå blant lag og foreningene, noe også denne undersøkelsen viser, sier Siri Holm Lønseth fra Frivillighet Norge, som legger til at - svardeltakelsen i Randaberg er blant de høyeste vi har hatt, sammenlignet med lignende undersøkelser i andre deler av landet. 

  Forutsigbarhet er viktig
  En helhetlig frivillighetspolitikk overfor de frivillige kan gi gode resultater.

  - Det er veldig vanskelig å sette i gang en aktivitet hvis du ikke vet om du kan fortsette om 1 år. Gode og forutsigbare rammevilkår er derfor noe av det viktigste kommunen kan gi de frivillige, mener Siri Holm Lønseth.

  Bildet under: Sentrale personer i forbindelse med kartleggingen av frivilligheten i Randaberg, f.v. Anne Grødem (folkehelsekoordinator i Randaberg kommune), Siri Holm Lønseth (Frivillighet Norge) og Ingunn Moa (avdelingsleder Fritid i Randaberg kommune).

   

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?