Det ble kaker på NAV-ansatte etter systematisk og god jobbing de siste årene. Her er noen av dem samlet.

"Jysela" fornøyd med veilederne

Av: Kommunikasjon
Publisert: 20.10.2022
– Det er ikke til å stikke under en stol at jeg er «jysela» stolt av jobben medarbeiderne her på Randaberg har gjort, sier kommunalsjef og NAV-leder Kel Tighe.

Nylig ble det gode kaker og kaffe på de ansatte som har jobbet målrettet og hardt for å gjøre en skikkelig og god jobb for mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Da pandemien var et faktum ble det mange flere brukere og man måtte jobbe annerledes. Men NAV har jobbet systematisk for at alle skulle få den hjelpen de hadde rett på, samtidig som det også ble flere brukere.

– Markeringen var en takk til NAV-medarbeidere som har jobbet målrettet og hardt under og etter pandemien med oppfølging av mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP), sier Kel.

Mange personer fikk forlengelse av AAP under pandemien da ulike tiltak ble satt på vent. I sommer kom det endringer i regler, og alle utsettelser vil opphøre 31. oktober.

– Hos oss, og i store deler av NAV har vi jobbet hardt for å sikre at alle brukere får en avklaring i god tid. Vi kom i mål med dette før høstferien, men markerte dette i kontorlandskapet nylig.

Svært fornøyd med veilederne

I en nasjonal brukerundersøkelse som ble publisert 12. oktober kommer det fram at brukere er veldig fornøyde med NAV sine veiledere:

– Brukerne er mest fornøyde med det mellommenneskelige forholdet til veilederen. 90 prosent av respondentene svarer at veilederen møter dem på en hyggelig måte, og 88 prosent er enig i at veilederen «stoler på at det jeg sier og informerer om, er sant». Det er jeg glad for, sier Kel.

May Sidsel Habbestad er fagleder for teamet jobb og avklaring.
– Dette arbeidet er viktig fordi det gir trygghet og forutsigbarhet for brukerne. Vi har jobbet systematisk for å få dette til. I tillegg så er alle vi som jobber i NAV avhengige av at vi jobber tett sammen.

Kel legger til:

– Dette betyr så mye for brukerne. Veiledningen fra NAV skal være arbeidsrettet og mulighetsfokusert. Det er bra at et flertall synes de får god hjelp når de snakker med oss. For AAP-mottakere har koronarestriksjoner hindret en del aktiviteter de siste årene, og det har vært usikkerhet om forlengelse av ytelsen. Jeg er “jysela stolt” av den jobben medarbeidere og fagledere har gjort, og stolt av måten de har gjort jobben på.

Stadig mer fornøyde arbeidsgivere

– Årets arbeidsgiverundersøkelse viser at virksomhetene aldri har vært så fornøyde med NAV som nå. Virksomhetenes tilfredshet med og tillit til NAV har økt fra i fjor: 85 prosent svarer positivt på begge indikatorer. Det er en økning fra i fjor og det beste resultatet siden NAV begynte med brukerundersøkelser for 14 år siden.

Kel sier det er veldig positivt at så mange er fornøyde med dem.
– Arbeidsgivere er en svært viktig samarbeidspartner for NAV, og det er nok mange som ikke er kjent med hva vi kan tilby. Dessuten svarer flere enn tidligere at det er aktuelt å ansette personer med behov for tilrettelegging og/eller hull i CV-en. Det betyr økte muligheter for jobb til mange, konstaterer Kel.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?