Influensavaksinen er kommet.

Influensavaksinen er her

Av: Kommunikasjon
Publisert: 07.10.2022
Influensavaksinen er kommet til apotekene. Dermed kan du som trenger å ta denne vaksinen gjøre dette. Vaksinen kan tas på apoteket eller hos fastlegen.

Du bør ta vaksinen hvis du er 65 år eller eldre, er gravid eller har en kronisk sykdom.

Du kan lese mer om vaksinene på Helsenorge sine sider. 

Hvorfor vaksinere seg?


Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan innleggelse på sykehus bli nødvendig.

Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spebarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Disse bør ta influensavaksinen

Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt.

Risikogrupper: 

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
  • Barn og voksne med diabetes type 1 og diabetes type 2.
  • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  • Nedsatt immunforsvar. 
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  • Annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter. Det vil si pasienter som har svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller behandling, da disse selv kan ha dårligere effekt av vaksinen.
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å hindre influensasmitte mellom mennesker og griser, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper.
Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?