Fra minglingen i foajeen under folkemøtet i Varen. Smilene satt løst.

Folkemøte som handlet om å planlegge for alderdommen

Av: Ove Sveinung Tennfjord
Publisert: 19.10.2022
Eldrerådet inviterte tirsdag kveld til en helaften i Varen om hvordan den enkelte best mulig kan planlegge og rigge seg for alderdommen.

Rundt 150 deltok på folkemøtet.

I forkant håpet kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande i Helse og velferd på fullt hus.

 Elisabeth Sortland Sande.

Bildet: Elisabeth Sortland Sande.

— Jeg håper på full sal. Dette skal være en kjekk møteplass der folk kan få snakket sammen, utveksle erfaringer og utfordre hverandre. Og ikke minst må kveldens tema bli alminnelig å ta opp for alle som nærmer seg pensjonsalderen. Hva må til for å leve lengst mulig i egen bolig og hva er det vi må planlegge for, er det vi ønsker å få svar på her i kveld, sa kommunalsjefen.

Målgruppen for det åpne folkemøtet var pensjonister, de som skal bli pensjonister, familie, alle som er engasjert i sine besteforeldres ve og vel.

Hva kan den enkelte gjøre selv?

Vi blir flere eldre og vi lever lenger. For å møte endringene må det tenkes og jobbes annerledes.

Antall personer i Norge som er 70 år eller eldre forventes å dobles fra 624 000 i 2018 til 1,35 millioner i 2060.

Et av de største samfunnsproblemer i dag, er ensomhet, noe også ordfører Jarle Bø var innom i sin åpningstale. Han fortalte om et møte med en av våre 100-åringer.

— Under besøket til denne damen, på hennes 100-årsdag, spurte jeg om hva hun mente hadde endret seg mest gjennom et langt liv. Og jeg har vel aldri blitt så lamslått av et svar, som det denne eldre kvinnen sa til meg: "Før besøkte folk hverandre, det gjør de ikke lengre", fortalte ordføreren.

—  Det er disse endringene vi skal snakke om her i kveld. Og det viktigste vi kan sitte igjen med etter folkemøtet er hva den enkelte selv kan gjøre, sa Jarle Bø.

—  Det fine med å hjelpe andre er at du får dobbelt tilbake, du får et smil, og det er knallkjekt. På den måten skaper vi et bedre samfunn, og vi utvikler den fantastiske landsbyen vår på en god måte. Vi ivaretar det som kanskje er kjenntegnet vårt: At vi stiller opp, og tar vare på hverandre. Så lykke til med dagen i dag, sa Jarle Bø i sin innledning.

Et brennende engasjement for teknologi

Jan Harestad

Bildet: Jan Harestad.

Jan Harestad, teknologiambassadør fra Pensjonistforbundet, holdt et av foredragene. Han snakket om hvordan vi kan bruke ulike typer hjelpemiddel til å få et langt og godt liv, eller som han sa: "leve et godt liv lenger".

— Utgangspunktet mitt er at jeg har venner som både har briller og bruker høreapparat, men de gjemmer de bort når de er ute blant folk. Og det som jeg har opplevd selv, er at når vi ikke bruker briller og ikke bruker høreapparat, så detter de ut fra samtalen og samlivet med folk.

— Ny forskning sier at hvis en skal leve godt lenge, så må en holde hjernen i funksjon. Det betyr at en må bruke hjernen, utvikle hjerne og holde hjernen ved like. Da er det dumt å bli utelukket fra det gode samliv, og i tillegg ha problemer med å lese, lytte og se på tv fordi synet og hørselen ikke greier å følge med, sier Jan Harestad.

Jan Salve Torgersen, også han fra Pensjonistforbundet, var invitert til å snakke om framtidsfullmakter. Her kan du lese hans presentasjon (PDF). 

Pårørende er en viktig målgruppe

Elin Wetås Jara fra kommunenes interesseorganisasjon KS var invitert for å snakke om det å bo hjemme lenge, og hva som må til for at vi kan ha det godt når vi blir eldre.

Elin Wetås Jara

Bildet: Elin Wetås Jara.

—  Vi som har passert 50 år må være opptatt av dette, å rigge oss for en god alderdom og sikre oss en bolig vi kan bo lenge i, der vi kan gjøre ting vi synest er kjekke i de ulike fasene i livet.

— Jeg tror mange er opptatt av at det blir gitt tid til å leve i eget hjem og i gode omgivelser så lenge som det er mulig, sier hun. 

Her kan du lese Elin Wetås Jara sin presentasjon (PDF).

Kommunale tilbud

En viktig del av programmet var informasjonen om kommunale tilbud. 

Publikum fikk her god informasjon fra ledere i kommunen om tilbud som er viktig for den enkelte.

Elisabeth Hauglid Rafoss (leder for fysio- og ergoterapi) informerte om Frisklivssentralen, Cathrine Amundsen (rådgiver på Tjenestekontoret) om saksbehandlingsprosesser og Camilla Svela (demenskoordinator) om gode demensforløp. I tillegg gav leder Morten Kvanvik Rønne informasjon om alt det spennende som skjer i Frivillighetens hus i sentrum.  

Fra salen i Varen kulturscene

Både før og  etter foredragene i kultursalen (bildet over), var det mingling blant interessante utstillere i foajeen. Elever fra Harestad skole sørget for kaffe og lapper, og Knut Straumstøyl var kveldens konferansier.

Vi må møte eldrebølgen sammen

Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims avrundet kvelden.

Hun var opptatt av behovet for samarbeid for å møte eldrebølgen.

—  Jeg er mor til tre. Da vår midterste var tre år var han skikkelig trassig. Favorittsetningen hans var; «eg ska klara det sjøl». Da han ble ungdom, sa han egentlig det samme, bare litt mindre trassig, men det handlet om det å klare seg selv. Som voksen sier jeg det samme: "jeg vil også klare meg selv".

— Det er dette vi ønsker for alderdommen, at vi skal klare oss selv gjennom å planlegge for framtiden og egen alderdom. Gjennom det å kunne være mest mulig selvstendig. Fra 2018 til 2040 dobler vi antall eldre over 80 år. Det sier seg selv at det offentlige hverken har økonomi, folk eller kompetanse til å møte denne utfordringen alene. Vi må gjøre det sammen.

Figur - Demensvennlig samfunn

Figur: Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims pekte på «Kommune 3.0» og samarbeid som viktig framover. — Frivillige lag og foreninger, pårørende med flere er viktige i dag. De vil vi trenger enda mer fremover. Vi må gjøre det sammen fordi framtiden er nå, sa kommunedirektøren.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?