Programkomiteen for folkemøtet i Varen kulturscene, fra venstre Elisabeth Moe (fagutvikler), Dag Raustein (Eldrerådet), Gaute Hadland (frivillig), Oddbjørn Bø (Eldrerådet), Elisabeth Sortland Sande (kommunalsjef), Reidun Sirevaag (Eldrerådet), Jan Harestad (Pensjonistforbundet), Knut Straumstøyl (konferansier) og Cathrine Amundsen (Tjenestekontoret). Ikke til stede: Anne Grødem (Folkehelsekoordinator) og Berit Bergsholm Immerstein (fagutvikler).

Folkemøte for å bygge et mer aldersvennlig samfunn

Av: Ove Sveinung Tennfjord
Publisert: 23.09.2022
Samarbeid mellom ulike sektorer skal gi et smartere og mer aldersvennlig samfunn i Randaberg. Nå inviterer eldrerådet, brukerrådet for velferdsteknologi og fagtjenestene i kommunen til en helaften om «Framtiden er nå! Er du klar?»

Folkemøtet arrangeres i Varen kulturscene tirsdag 18. oktober fra kl. 17 til 21.

— Denne helaftenen i Varen skal handle om hvordan den enkelte kan planlegge og rigge seg for alderdommen, hvordan du kan sikre deg et meningsfullt liv og en god alderdom, sier Elisabeth Sortland Sande, kommunalsjef for Helse og velferd.

Innholdet i folkemøtet bygger på en kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet, fra 2018 som konsentrerer seg omkring fem ulike tema: Et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester.

Folkemøtet setter søkelys på temaet et aldersvennlig samfunn.

— Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet, og kan leve gode og selvstendige liv. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sier Elisabeth Sortland Sande.

Elisabeth Sortland Sande og Elisabeth Moe

Bildet: Sentrale personer fra administrasjonen i forbindelse med folkemøtet, Elisabeth Sortland Sande og Elisabeth Moe (foran).

Målgruppen for folkemøtet er alle voksne innbyggere i kommunen, pensjonister, eller de som nærmer seg pensjonistalderen, og de pårørende.

— Norge står overfor store demografiske endringer. Vi blir flere eldre og vi lever lenger. For å møte endringene og skape bærekraftige velferdstilbud, må det tenkes og jobbes annerledes, sier kommunalsjefen.

Antall personer i Norge som er 70 år eller eldre forventes å dobles fra 624 000 i 2018 til 1,35 millioner i 2060.

— Mange eldre er ressurssterke og ønsker å delta. Det krever at samfunnet legger til rette for det. Med programmet for et aldersvennlig Norge blir dette arbeidet konkretisert. Programmet utfordrer blant annet at eldre selv engasjerer seg i planlegging av egen alderdom, forteller Elisabeth Moe, fagutvikler i Helse og velferd.

Det er satt ned en komité som har laget programmet for folkemøtet.

Med her er kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande, fagutviklerne Elisabeth Moe og Berit Bergsholm Immerstein, folkehelsekoordinator Anne Grødem og rådgiver Cathrine Amundsen fra administrasjonen, Jan Harestad fra Pensjonistforbundet, Reidun Sirevaag, Dag Raustein og Oddbjørn Bø fra Eldrerådet, samt frivillige Gaute Hadland.

— Eldrerådet har et brennende engasjement for teknologi, eller velferdsteknologi i vid forstand. Utfordringen er økingen i antall eldre. Vi snakker blant annet om en dobling av personer med kognitiv svikt og en seksdobling i antall 90-åringer i kommunen, sier Dag Raustein fra Eldrerådet.

Det er viktig å involvere de pårørende
— Pårørende er derfor en viktig målgruppe for det som skal skje her, presiserer Elisabeth Sortland Sande.

— Likevel, det er viktig å understreke at dette ikke er en konferanse om velferdsteknologi. Målet er å heve kvaliteten for brukerne, slik at de slipper å vente, at de selv blir mer aktive og kan mestre selv, sier hun.

Ordfører Jarle Bø holder åpningstalen under folkemøtet, mens kommunedirektør Anne Berit Berge Ims avslutter det hele.

Innimellom dette blir det flere spennende innledere, og ikke minst flere interessante utstillere. Elever fra Harestad skole skal sørge for kaffe og lapper, og Knut Straumstøyl er kveldens konferansier.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?