Her ser du TØFL under festivalen på Randabergfjellet 2022

Festivalstøtte for 2023

Av: Kommunikasjon
Publisert: 11.11.2022
Rogaland fylkeskommune deler ut festivalstøtte for 2023. Tilskuddet kan gis til  kommuner, institusjoner og andre søkere. Det gis kun støtte til aktører med bosted i eller med nær tilknytning til fylket.

Hva gis det støtte til?

  • Det forutsettes at festivalene tilhører det kulturpolitiske ansvarsområdet (herunder kunst, kulturarv og frivillighet), med unntak av idrett.
  • Festivaler som skal vurderes for støtte må omfatte større deler av fylket eller på annen måte, eksempel ut fra tematisk fokus, ha krav på regional interesse.
  • Festivalen må være av minimum to dagers varighet og omfatte flere ulike arrangement hver dag.
  • Festivalen må være rettet mot allmennheten og ikke være forbeholdt enkeltgrupper.
  • Det fylkeskommunale tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 % av budsjettet.

Gjennom festivalstøtten skal Rogaland fylkeskommune bidra til et mangfold av kulturfestivaler i hele Rogaland.

Søknadsskjema

Søknadsfrist 1. desember

Generelle krav

Festivaler som får/mottar økonomisk støtte av fylkeskommunen forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen på festivalen.

Forholdene skal i størst mulig grad legges til rette for personer med funksjonsnedsettelse.

Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Det forutsettes at det i aktuelle sammenhenger gjøres kjent at festivalen er støttet av Rogaland fylkeskommune.

Les mer om retningslinjer for festivalstøtten på Rogaland fylkeskommunes hjemmeside.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?