NAV med eksta utbetaling til mottakere av sosialhjelp i desember

Ekstra utbetaling til mottakere av sosialhjelp i desember

Av: Kommunikasjon
Publisert: 19.12.2022
Stortinget vedtok 15. desember 2022 å øke rammetilskuddet til kommunene med 100 millioner kroner med intensjon å gi 1000 kroner ekstra til mottakere av sosialhjelp og 1000 kroner ekstra per barn.

Arbeids- og velferdsdirektoratet oppfordrer

Arbeids- og velferdsdirektoratet oppfordrer kommunene til å finne praktiske løsninger som bidrar til å oppnå Stortingets intensjon med den økte bevilgningen.

NAV Randaberg- Kvitsøy har besluttet å utbetale de 1000 kr. med hjemmel i sosialtjenesteloven, sier NAV leder Kel Tighe.

 — Vi er i allerede i gang med å identifisere samtlige som mottar økonomisk stønad i desember, avklare hvor mange barn vedkommende har, vise til Stortingets bevilgning og innvilge økonomisk stønad i tråd med dette, sier Tighe.

— Det er et viktig bidrag til veldig utsatte grupper i den tiden vi lever i nå. Dette alene løser ikke alle utfordringer folk står i, men jeg mener det er et godt bidrag, sier Tighe.

På landsbasis er det 50 000 sosialhjelpsmottakere og 30 000 barn som vil kunne få en ekstra utbetaling. I den grønne landsbyen er det ca. 150 sosialhjelpsmottakere som vil kunne få en ekstra utbetaling.

Imponert over NAV medarbeidere

— Samfunnet preges av stor usikkerhet på vei inn i et nytt år. I høst har økte levekostnader og vanskeligere forhold for de som trenger oss mest fått nye oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet. Jeg vet at NAV veiledere som møter folk i krevende og sårbare situasjoner, møter dem med respekt, tillit og anerkjennelse. Jeg vet at våre veiledere gjør sin ytterste for at alle som trenger oss skal få en fin julehøytid.

— Jeg er imponert over NAV medarbeidere som har kastet seg rundt og jobber ekstra i dagene før jul for å få pengene utbetalt, avslutter Tighe.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?