Illustrasjonsbilde av influensavaksiner

Anbefaler influensavaksine til risikogrupper

Av: Kommunikasjon
Publisert: 07.12.2022
Nå er det ekstra viktig at risikogrupper og helsepersonell i nær pasientkontakt tar vaksine mot influensa.

Kommuneoverlege Therese-Mari Nybø Lindal forteller at det forventes økende tilfeller med influensa fremover og at det derfor er ekstra viktig at de som anbefales influensavaksinen tar den.

FHI oppfordrer pasienter som er i risikogrupper å ta vaksinen snarlig.

Influensavaksinen kan tas hos fastlegen eller på apotek.

Risikogruppene som anbefales influensavaksine

Disse risikogruppene anbefales å ta influensavaksine hvert år: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke  (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales disse gruppene å ta influensavaksinen, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med nær pasientkontakt 
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte 
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Les mer om influensavaksine hos FHI  

Er du helsepersonell i Randaberg kommune kan du få den gratis, hør med din leder. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?