Du er her: Hjem / Aktuelt / Nå kan det bygges akvakulturanlegg ved Alstein

Nå kan det bygges akvakulturanlegg ved Alstein

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent et område for akvakultur på ved Alstein.

Helt siden 2016 har Randaberg kommune hatt et ønske om å sette av et akvakulturanlegg i arealdelen i kommuneplanen utenfor Alstein. Nå har departementet gitt klarsignal for dette.

- Dette vedtaket betyr mye for Randaberg kommune. Vi har jobbet med denne saken de siste fire-fem årene, noe som viser at pågangsmot, stå på-vilje, handlekraft og et solid og grundig arbeid gjennom flere år gir positive resultater til slutt. Dette er en gladsak for vår kommune, sier ordfører Jarle Bø.

Vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet  innebærer at innsigelsen fra Statsforvalteren i Rogaland ikke er tatt til følge, mens innsigelsen fra Forsvarsbygg delvis er tatt til følge.

Sjømatnæringen er i vekst
- Vekst i havbruksnæring er et nasjonalt mål, samtidig som regjeringen forventer at kommunene setter av areal til dette. Randaberg kommune har derfor i flere år ønsket å få etablere et akvakulturanlegg i kommunen. Vi vet at verdiskapingen fra sjømatnæringen er økende og at den skaper arbeidsplasser. Sjømatnæringen er i sterk vekst, og langs mange kystsamfunn er næringen å anse som hjørnesteinsbedrifter, sier Bjørn Kahrs, leder i Kommuneplanutvalget i Randaberg kommune.

- Et område for akvakultur ved Alstein vil gi vekst og aktivitet, og samtidig skape nye arbeidsplasser i regionen. Dette er særlig viktig, fordi næringen sikrer store eksportinntekter og verdiskaping som kan komme hele kommunen og regionen til gode, sier ordfører Jarle Bø.

Ønsker produsenter velkommen
Sammen med lederen i Kommuneplanutvalget er ordføreren glad for at kommunen nå kan ta del i denne verdiskapningen.

- Nå kan vi bidra til å skape ny og bærekraftig vekst for sjømatbransjen i årene fremover. Vi ønsker ulike produsenter velkommen til å søke og drive oppdrettsanlegg ved Alstein, sier de to.

Bakgrunn for saken:
  • Område for akvakultur på cirka 350 dekar utenfor Alstein.
  • Området ligger cirka 400 m fra land.
  • Alstein ligger i skjærgården utenfor Jærstrendene landskapsvernområde.
  • Fylkesmannen i Rogaland (Statsforvalteren i Rogaland) og Forsvarsbygg fremmet i 2018 innsigelsene på arealdelen av kommuneplanen 2018-2030 for Randaberg kommune.
  • Mekling ble gjennomført i april 2019 mellom Randaberg kommune og Statsforvalteren, uten at partene kom til enighet.

 

Kart: Alstein ligger vest for Randaberg.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?