Du er her: Hjem / Aktuelt / Kandidat til jordvernpris 2019

Kandidat til jordvernpris 2019

Fylkesmannen i Rogaland mener Randaberg kommune er en god kandidat til nasjonal jordvernpris i 2019.

Innhold

  - Gjennom sitt kommuneplanforslag har Randaberg gjort flere viktige grep for å styre veksten, med mål om minst mulig nedbygging av jordbruksjord, skriver fylkesmannen, som har nominert Randaberg kommune som kandidat til nasjonal jordvernpris 2019.

  Jordvernprisen ble første gang delt ut i 2017. Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner. I statuttene for jordvernprisen står det at "prisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i planleggingen".

  Prisen deles ut av Landbruks- og matdepartementet annethvert år.

  Randaberg er en viktig jordbrukskommune
  I sin nominasjon skriver fylkesmannen videre: - Randaberg kommune er en liten kommune i areal, men likevel en viktig jordbrukskommune i forhold til klimatiske forhold og jordkvalitet. Cirka 62 prosent av arealet i kommunen er jordbruksareal i beste klimasone. Samtidig ligger kommunen i et vekstområde, med stor økning i folketallet og attraktiv for næringsetablering. Og i kommuneplanen, som har vært på høring, er det gjort flere viktige grep for å styre veksten med mål om minst mulig omdisponering av jord.

  I kommuneplanforslaget ble langsiktig grense for landbruk flyttet, slik at rundt 400 dekar fulldyrket jord blir liggende på «jordbrukssida» av grensa.

  Bygger ned mindre jordbruksjord
  I forhold til andre kommuner på Jæren, har Randaberg et lavt tal (KOSTRA) for omdisponering av dyrka jord. Tross i å ligge i en region med stor vekst, har årlig omdisponering de siste åre hatt en nedgang.

  Generelt er vår oppfatning at jordvern har fått en viktigere status de senere årene, både blant politikere og administrasjonen i denne viktige jordbrukskommunen, og vi mener derfor at Randaberg kommune er en verdig kandidat til nasjonal jordvernpris.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?