Du er her: Hjem / Aktuelt / 14,5 millioner kroner i koronakompensasjon i 2020

14,5 millioner kroner i koronakompensasjon i 2020

Randaberg er kompensert med drøye 14,5 millioner kroner i 2020 som følge av koronapandemien, viser en oversikt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en samlet oversikt over fordelingen av ekstra overføringer og tiltak til kommuner og fylkeskommuner i 2020 som følge av koronapandemien.

Rapporten fra departementet, som du kan lese i sin helhet her, viser at virusutbruddet kostet kommunesektoren om lag 14 milliarder kroner i 2020, og at regjeringen har kompensert sektoren for dette.

Tabell: Ekstrabevilgninger til Randaberg og nabokommunene utbetalt over rammetilskuddet i 2020 (beløp i 1000 kr).

Oversikten viser hvor mye hver kommune fikk i ekstra overføringer, både gjennom rammetilskuddet og gjennom ulike øremerkede tilskudd.

Tabellen omfatter ekstraordinære utbetalinger over rammetilskuddet. Her er oversikt over kompensasjonen til alle kommunene i landet (Excel)

Storparten av pengene ble gitt som kompensasjon for virusutbruddet, og skulle blant annet dekke kommunenes manglende inntekter fra foreldrebetaling for barnehage og skolefritidsordning, nedgang i passasjerer i kollektivtrafikken og utgifter til renhold og smittevern. I tillegg ga regjeringen bevilgninger til aktivitetsfremmende tiltak.

Mer enn to tredeler av midlene er gitt som kompensasjon for reduserte inntekter og økte utgifter, i tillegg kommer aktivitetsfremmende tiltak rettet mot kommunene. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?