Du er her: Hjem / Aktuelt / - Flere bør bruke Digihelse i Randaberg kommune

- Flere bør bruke Digihelse i Randaberg kommune

Av: Ove Sveinung Tennfjord
Publisert: 24.11.2021
Digihelse er et kommunikasjonsverktøy på Helsenorge.no, der du som mottar helsetjenester i kommunen kan kommunisere direkte med tjenesten. Hovedutfordringen er at altfor få av kommunens 3-400 tjenestemottakere benytter seg av denne løsningen i dag.

Fortsatte bruker de aller fleste telefon, SMS eller e-post i kommunikasjonen med helsetjenestene våre.

— For det første er telefon eller e-post ikke sikre løsninger, for det andre vil mye av dialogen ikke bli loggført eller arkivert, noe som kan få uheldige konsekvenser for tjenesten ut til brukeren, sier Berit Bergsholm Immerstein, fagutvikler i Helse og velferd i Randaberg kommune.

Hun håper derfor at langt flere vil gå over til digitale løsninger i kommunikasjonen med helsetjenestene.

— Dette vil også gi færre telefoner til ansatte i helsetjenesten, som i stedet for å bruke arbeidstiden i telefonen kan bruke tiden ute blant brukerne, sier Berit Bergsholm Immerstein.

Berit Bergsholm Immerstein

Bildet: Berit Bergsholm Immerstein, fagutvikler i Helse og velferd i Randaberg kommune.

Foretrekker at det blir brukt digitale løsninger via HelseNorge
Med Digihelse kan innbyggerne kommunisere med tjenesten hele døgnet. De kan avbestille besøk, og få oversikt og mer kontroll over egen hverdag – noe som kan gi et bedre samarbeid.

— I tillegg blir all kommunikasjon lagret, og brukere eller pårørende med fullmakt kan enkelt få tilgang til den når de logger seg inn på helsenorge.no, sier fagutvikleren.

Styrker samarbeidet
Hun ivrer etter å informere om at Digihelse er et supplement til vanlige kommunikasjonsformer.

— Vi vet at det kan være utfordrende å rekruttere innbyggere til en ny tjeneste som dette. Kanskje spesielt hos den eldre garde, som også er hovedgruppen av tjenestemottakere på hjemmetjenester. Ikke alle er digitalt aktive, men vi blir stadig overrasket over hvor mange eldre som er det. I tillegg er tjenesten helt frivillig og gratis å ta i bruk, sier Berit Bergsholm Immerstein.

— Den største gevinsten ved å ta i bruk Digihelse, er at det styrker samarbeidet og kommunikasjonen mellom brukeren av tjenesten, pårørende og tjenesteyter. Noe som er selve grunnlaget for å kunne gi gode helsetjenester til de som trenger det, sier hun.

Meldinger og kommunikasjon med brukerne av tjenestene eller deres pårørende blir trygt lagret i pasientjournalen.

— Beskjeder fra brukere eller deres pårørende forsvinner ikke, og vi har en korrekt historikk på samtalene. Samtidig så vet vi at meldingene kommer frem til rette person hos oss, noe som gir en trygghet for innbyggeren. Vår arbeidshverdag blir lettere, og etter hvert får vi mindre telefoner og bomturer, avslutter Berit Bergsholm Immerstein.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?